Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ mua hàng / Làm thế nào để cảnh báo khi mua hàng từ một nhà cung cấp cụ thể?

Làm thế nào để cảnh báo khi mua hàng từ một nhà cung cấp cụ thể?

Tổng quan

Phân hệ Warning Messages and Alerts (Thông báo cảnh báo) sẽ cho phép bạn cấu hình nhắc nhở cho từng khách hàng, nhà cung cấp và sản phẩm.

Bạn có thể chọn các loại cảnh báo nhắc nhở sau đây và tạo các cảnh báo khác nhau cho phần Mua hàng Bán hàng:

- Cảnh báo: Tùy chọn này hiển thị tin nhắn cảnh báo trong suốt quy trình nhưng cho phép người dùng được thao tác tiếp tục.

- Thông báo khóa thao tác: tin nhắn này hiển thị một thông tin cảnh báo nhưng người dùng không thể tiến hành thêm bất kỳ theo tác nào.

Cấu hình

Cài đặt Mô-đun

Đầu tiên, bạn cần cài đặt mô-đun Warning Messages and Alerts. Vào Apps và tìm kiếm mô-đun này (Đừng quên gỡ bỏ công cụ lọc Apps).

Odoo CMS- Sample image floating

 
Cảnh báo nhà cung cấp hoặc khách hàng

Đi đến Purchases ‣ Vendors hoặc Sales ‣ Customers

Mở nhà cung cấp hoặc khách hàng và nhấp vào tab Warnings.

 

Các cảnh báo sẵn có bao gồm:

• Cảnh báo Đơn bán hàng

• Cảnh báo Đơn mua hàng

• Cảnh báo Phiếu kho

• Cảnh báo Lập hóa đơn

Cảnh báo Sản phẩm

Đi đến Purchases ‣ Products hoặc Sales ‣ Products.

Mở sản phẩm và nhấp vào tab Notes

 

Các cảnh báo sẵn có bao gồm:

• Cảnh báo khi bán sản phẩm này.

• Cảnh báo khi mua sản phẩm này.

Làm thế nào để cảnh báo khi mua hàng từ một nhà cung cấp cụ thể?

Đi đến ứng dụng Purchases, nhấp vào Purchase ‣ Vendors. Đi đến tab Warnings.

Dưới mục Warning on the Purchase Order, chọn Warning và viết cảnh báo của bạn.

 

Tạo Request for Quotation. Đi đến Purchase ‣ Request for Quotation và nhấp chọn Create

 Chọn nhà cung cấp mà bạn muốn thiết lập cảnh báo.

Odoo CMS- Sample image floating

 

Chú ý

Nếu bạn thiết lập tin thông báo khóa thao tác thay vì tin nhắn cảnh báo, bạn sẽ không thể chọn nhà cung cấp.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290