Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Làm thế nào để đóng năm tài chính?

Làm thế nào để đóng năm tài chính?

Trước khi tìm hiểu quy trình đóng năm tài chính, bạn cần tiến hành một vài bước để đảm bảo rằng Các tài khoản của bạn chính xác và được cập nhật:

    • Đảm bảo rằng trong năm các tài khoản ngân hàng đã được đối soát hoàn tất và xác nhận rằng các sổ dư nợ cuối kỳ đã khớp với dư nợ trong sao kê ngân hàng

    • Rà soát để đảm bảo tất cả các hóa đơn khách hàng đã được nhập và duyệt.

    • Xác nhận rằng bạn đã nhập và thống nhất với tất cả các hóa đơn nhà cung cấp.

    • Rà soát tất cả các chi phí, đảm bảo tính chính xác của chúng.

    •Đảm bảo rằng tất cả các thanh toán nhận được đã được nhập và ghi nhận chính xác.

Công việc cần làm để đóng năm tài chính

• Chạy Taxreport (Báo cáo thuế) và rà soát để đảm bảo các thông tin thuế của bạn là chính xác.

• Đối soát tất cả các tài khoản trong Bảng cân đối kế toán:

    o Thống nhất các số dư ngân hàng trong phần mềm với số dư thực tế trong sao kê của bạn. Tính năng Đối soát ngân hàng sẽ hỗ trợ bạn.

   o Đối soát tất cả các giao dịch trong ngân sách tiền mặt và tài khoản ngân hàng của bạn bằng cách kích hoạt các Báo cáo Tuổi nợ phải thu và Tuổi nợ phải trả.

   o Quyết toán các tài khoản để đảm bảo bạn nắm được những giao dịch nào ảnh hưởng đến các tài khoản đó và đã bao gồm các khoản vay và tài sản cố định.

• Khởi động tính năng tùy chọn Payments Matching, trong Bảng điều khiển, tại danh sách sổ xuống More, rà soát tất cả các Hóa đơn nhà cung cấp và Hóa đơn khách hàng. Đây là bước tùy chọn, tuy nhiên nó có thể hỗ trợ bạn trong quy trình đóng tài chính nếu tất cả các thanh toán và hóa đơn chưa hoàn tất được đối soát và nó cũng trợ giúp trong việc tìm lỗi và sai sót trong hệ thống.

• Kế toán /người lưu giữ sổ sách của bạn có thể rà soát các bảng cân đối kế toán và bút toán để:

Ví dụ: Báo cáo Current Year Earnings và Retained Earnings.

    o Kiểm tra Tiến độ công việc

    o Nhật ký bút toán khấu hao

    o Các khoản vay

    o Điều chỉnh thuế

Nếu kế toán của bạn đã quyết toán cuối năm tài chính hoàn tất, họ có thể cần bản sao giấy tất cả các Bảng cân đối kế toán (Khoản vay, Tài khoản ngân hàng, Trả trước, Chứng từ thuế kinh doanh, v.v …) để thống nhất tất các khoản đó với Số dư trên Odoo của bạn.

Trong suốt quá trình này, thao tác bạn nên dùng là thiết lập tính năng Lock date for Non-Advisers cho ngày cuối kỳ của năm tài chính trước đó. Tính năng này được thiết lập trong cấu hình Kế toán. Bằng cách này, nhân viên kế toán của bạn sẽ đảm bảo được rằng không ai có thể thay đổi các giao dịch của năm vừa rồi trong quá trình quyết toán.


Đóng năm tài chính

Trong phần mềm, bạn không cần đóng các bút toán tài khoản của một năm cụ thể nào đó để đóng các tài khoản sao kê lợi nhuận. Các báo cáo được tạo trong thời gian thực. Điều này có nghĩa là Sao kê Lợi nhuận sẽ tương ứng trực tiếp ngày đóng tài khoản mà bạn quy định trong phần mềm. Vì thế, bất kỳ lúc nào bạn tạo các Sao kê lợi nhuận, ngày bắt đầu sẽ tương ứng với thời điểm bắt đầu của Năm tài chính và Số dư kế toán sẽ là 0 cho tất cả.

Một khi nhân viên kế toán/người lưu giữ sổ sách của bạn đã tạo nhật ký bút toán cho Current Year Earnings, bạn nên thiết lập Lock Date bằng với ngày cuối cùng của tài khoản. Đảm bảo rằng trước khi làm điều này, bạn nên xác nhận Lợi nhuận năm hiện tại trong Bảng cân đối kê toán đã báo cáo chính xác số dư là 0 hay chưa.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290