Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ mua hàng / Làm thế nào để kiểm tra được mọi thứ đang hoạt động tốt?

Làm thế nào để kiểm tra được mọi thứ đang hoạt động tốt?

Hóa đơn nhà cung cấp

Thậm chí khi bạn không có quyền truy cập vào ứng dụng Accouting thì bạn vẫn có thể điều khiển Hóa đơn nhà cung cấp.

Vào ứng dụng Purchases (Mua sắm), Control (Kiểm soát) > Vendor Bills (Hóa đơn Nhà cung cấp).

 

Hàng sắp nhập kho

Thậm chí khi bạn không có quyền truy cập vào ứng dụng Kho thì bạn vẫn có thể kiểm soát các sản phẩm sắp nhập về Kho của mình.

Vào ứng dụng Purchases (Mua sắm), Control (Kiểm soát) > Incoming Products (Hàng sắp về).
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290