Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ mua hàng / Làm thế nào để thiết lập tính năng bán hàng không trữ kho?

Làm thế nào để thiết lập tính năng bán hàng không trữ kho?

Tổng quan

Bán hàng không trữ kho cho phép bạn giao hàng hóa trực tiếp đến khách hàng từ nhà cung cấp mà không cần vận chuyển qua kho của bạn.

Cấu hình

Đầu tiên, bạn cần định cấu hình như sau:  đến mục Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập). Tìm đến mục Logistics (Tuyến hậu cầu), chọn Dropshipping (Vận chuyển giao hàng).

 

Bạn phải cho phép lựa chọn Route trên Đơn bán hàng. Vào ứng dụng Sales (Kinh doanh), Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập), tìm đến mục Shipping (Vận chuyển) và chọn Order-Specific Routes (Các Tuyến đặc biệt cho Đơn hàng).

 

Tạo Đơn bán hàng, chọn route là Dropshipping (Bán hàng không vận chuyển) trong dòng chi tiết đơn hàng liên quan.

 

Một khi Đơn bán hàng đã được xác nhận, kho của bạn sẽ không được xuất hàng đi nữa. Hàng hóa sẽ được giao trực tiếp đến khách hàng từ nhà cung cấp.

Chú ý

Để có thể lập hóa đơn cho hàng hóa được giao, bạn cần phải thiết lập chính sách sản phẩm về số lượng hàng hóa được đặt mua.

 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290