Lập hóa đơn

1. Giao diện


2. Lập hóa đơn cho khách hàng, đối sát hóa đơn với khoản ủy thác

Dựa trên các cấu hình và vận hành matter để tạo hóa đơn để gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng, các hóa đơn này có thể đối soát với khoản tiền mà khách hàng ủy thác hay còn gọi là trust account. 

    • Để lên hóa đơn cho khách hàng tại “Matter”, click button “Create Invoice” để tạo hóa đơn. 

    • Tại “Matter” hệ thống lưu tất cả các hóa đơn liên quan đến vụ việc tại tab “Invoices”. 

    • Ta có thể theo dõi và ghi nhận thanh toán cho khách hàng: Register Payment (kế toán có thể theo dõi hóa đơn của khách hàng tại menu Accounting > Sales > Customer Invoices). 

Ta có thể theo dõi công nợ của khách hàng tại menu Accounting > Customer Invoice.

Lưu ý rằng hệ thống có thể theo dõi và quản lý trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng giúp cho luật sư có thể làm việc mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị. 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290