Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Thương mại điện tử / Làm thế nào để lấy đúng mức thuế ở Hoa Kỳ nhờ vào TaxCloud

Làm thế nào để lấy đúng mức thuế ở Hoa Kỳ nhờ vào TaxCloud

Tích hợp TaxCloud cho phép bạn tính thuế bán hàng cho mọi địa chỉ ở Hoa Kỳ và theo dõi loại sản phẩm nào được miễn thuế bán hàng và ở bang nào thì được miễn áp dụng. TaxCloud tính thuế bán hàng theo thời gian thực cho mọi tiểu bang, thành phố và khu đặc quyền tại Hoa Kỳ.

Cấu hình

Đối với Tax Cloud

• Tạo một tài khoản miễn phí trên trang web * TaxCloud *.

• Đăng ký trang web của bạn trên TaxCloud để nhận ID API và mã API.

 

Đối với Odoo

     • Vào Invoicing/Accounting ‣ Configuration ‣ Settings và nhấp chọn Compute sales tax automatically sử dụng TaxCloud, nhấp chuột vào nút Apply.

 

• Vẫn trong các cài đặt đó, vào nhãn quyền TaxCloud của bạn. Nhấp chuột vào dòng TaxCloud Categories (TIC) để nhập các danh mục sản phẩm TIC từ

• TaxCloud (Mã thông tin tính thuế). Một số loại có thể đi kèm mức giá cụ thể.

 

• Cài đặt TIC Code và mức thuế mặc định. Mặc định này sẽ áp dụng cho bất kỳ sản phẩm mới nào được tạo ra. Thuế bán hàng mặc định cần thiết để kích hoạt việc tính thuế.

• Đối với các sản phẩm thuộc loại cụ thể, hãy chọn sản phẩm dưới dạng chi tiết (trong cửa sổ Sales).

• Đảm bảo địa chỉ công ty của bạn được xác định chính xác (đặc biệt là tên tiểu bang và mã bưu điện). Vào Settings ‣ General Settings và nhấp chuột vào Configure your company data.

Cách thức hoạt động

Việc ấn định thuế tự động hoạt động nhờ các vị thế tài chính (xem How to adapt taxes to my customer status or localization). Một vị thế tài chính cụ thể được tạo ra khi cài đặt TaxCloud. Tất cả mọi thứ hoạt động theo một cách tối ưu.

Vị thế tài chính được cài đặt trên bất kì đơn đặt hàng, đơn đặt hàng đặt hàng trên trang web hoặc hoá đơn nào khi quốc gia của khách hàng là Hoa Kỳ. Điều này kích hoạt việc tính thuế tự động.

 

Thêm một sản phẩm có thuế bán hàng mặc định, Odoo sẽ tự động gửi yêu cầu đến TaxCloud, lấy tỉ lệ phần trăm thuế chính xác dựa trên vị trí của khách hàng (mã tiểu bang và mã bưu điện) và loại TIC sản phẩm, tạo ra một mức thuế suất mới nếu tỷ lệ phần trăm thuế đó chưa tồn tại trong hệ thống của bạn và trả lại nó dòng đơn đặt hàng (ví dụ: 7,0%)


 

Làm thế nào để tạo điều chỉnh thuế cụ thể sử dụng Taxcloud

Bạn có thể tạo nhiều vị thế tài chính bằng TaxCloud. Nhấp chọn Use TaxCloud API để thực hiện. Các vị thế tài chính như vậy có thể được gán cho khách hàng một cách chi tiết để mặc định chúng bất cứ khi nào khách mua hàng.

 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290