Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Loại tài khoản và cách cấu hình chúng

Loại tài khoản và cách cấu hình chúng

Loại tài khoản gì gì?


Một loại tài khoản là tên hoặc mã số cấp cho một tài khoản để chỉ ra mục đích của tài khoản đó.

Trong phần mềm, loại tài khoản được sử dụng với mục đích thông tin, để tạo ra báo cáo pháp lý đặc trưng cho mỗi quốc gia

Về cơ bản, loại tài khoản gán các tài khoản thông thường với các phân loại đặc trưng tùy theo mục đích và biểu hiện của chúng.

Loại tài khoản trong phần mềm


Phần mềm cung cấp tất cả các loại tài khoản. Vì thế, bạn không thể tạo loại tài khoản mới mà chỉ có thể chọn ra những loại nào tương ứng với kế toán của bạn.


 

Cấu hình tài khoản.


Loại hình tài khoản được tự động tạo ra khi cài đặt hệ thống tài khoản kế toán. Theo mặc định, phần mềm cung cấp nhiều hệ thống tài khoản kế toán, điều duy nhất cần làm là thiết lập tài khoản tương ứng với quốc gia của bạn.


Các tài khoản thông dụng sẽ được thiết lập. Nhưng nếu nó không đáp ứng được tất cả các mong muốn của bạn thì bạn có thể tạo ra loại tài khoản cho riêng mình. 


Ghi chú

Nếu bạn là người dùng Saas thì hệ thống tài khoản kế toán của quốc gia bạn sẽ được tự động cài đặt

Để tạo 1 tài khoản mới, đến ứng dụng Accounting (Kế toán). Mở menu Configuration (Cấu hình) > Chart of Accounts (Hệ thống tài khoản), sau đó nhấp vào nút Create (Tạo).- Type

Loại tài khoản được sử dụng cho mục đích thông tin nhằm tạo ra các báo cáo pháp lý đặc trưng theo quốc gia và thiết lập các quy tắc đóng năm tài chính, tạo bút toán đầu kỳ

- Tags

Bạn cũng có thể dùng Các tags tự chọn để chỉ định các báo cáo khách hàng.

- Account Currency

Ràng buộc tất cả các phát sinh từ tài khoản này phải dùng tiền tệ quy định trong tài khoản

- Internal Type

Loại tài khoản nội bộ được dùng cho các các tính năng có sẳn trong nhiều loại tài khoản khác nhau: Loại tài khoản có khả năng thanh toán được dùng cho tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng, khoản phải trả/phải thu dùng cho tài khoản nhà cung cấp/khách hàng

- Allow Reconciliation

Nhấp chọn hộp thoại này nếu tài khoản này cho phép hóa đơn & thanh toán tương thích với khoản mục sổ nhật ký.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290