Mô tả

Hệ thống còn tích hợp với nhiều phân hệ khác như:

    • Quản lý thông tin nhân sự.

    • Quản lý nghỉ phép.

    • Quản lý mua hàng.

    • Làm việc trên thiết bị di động.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290