Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Thương mại điện tử / Cách nhập sản phẩm với danh mục sản phẩm và các biến thể

Cách nhập sản phẩm với danh mục sản phẩm và các biến thể

Mẫu import dữ liệu được cung cấp trong công cụ import của các dữ liệu thường xuyên cần import (liên hệ, sản phẩm, sao kê ngân hàng, vv…). Bạn có thể mở bằng bất kỳ phần mềm dạng bảng tính nào (Microsoft Office, OpenOffice, Google Drive, vv…).

 Cách để tùy chỉnh tệp

• Bỏ đi những cột bạn không cần. Chúng tôi khuyên bạn không nên gỡ bỏ những cột ID (xem lý do ở bên dưới)

• Đặt một ID đặc trưng cho mỗi dòng dữ liệu bằng cách kéo xuống chuỗi ID

• Không nên thay đổi tên của nhưng cột mà bạn muốn import. Nếu không thì Odoo sẽ không nhận diện được chúng và bạn sẽ phải tự đối chiếu lại trên màn hình nhập liệu

• Để thêm các Cột mới thì bạn có thể làm thoải mái tuy nhiên các trường cần phải có sẵn trong Odoo. Nếu Odoo không liên kết được tên cột với một trường thì bạn có thể phải làm thủ công khi nhập bằng cách chọn từ một danh sách các trường có sẵn.

Tại sao phải là cột ID

ID là thông tin để phân biệt từng dòng chi tiết. Bạn có thể thoải mái sử dụng một trong các phần mềm đã dùng để dễ dàng chuyển đổi vào Odoo.

• Cập nhật thông tin đã nhập: bạn có thể nhập nhiều lần 1 tập tin mà không cần tạo ra các bản sao

• Nhập các trường liên quan (xem hướng dẫn bên dưới).

Cách nhập các trường có liên kết

Một đối tượng trong Odoo luôn luôn liên quan đến nhiều đối tượng khác (ví dụ: 1 sản phẩm có liên quan đến đến danh mục sản phẩm, thuộc tính, nhà cung cấp sản phẩm, v.v…Để nhập các quan hệ đó bạn cần nhập các dòng thông tin của thành phần đó trước từ menu riêng của chúng.

Bạn có thể thực hiện thông qua tên của các dòng liên quan hoặc ID của chúng. ID trở nên cần thiết khi hai dòng có cùng tên. Trong trường hợp đó, thêm " / ID" ở cuối tiêu đề cột (ví dụ: thuộc tính sản phẩm/ thuộc tính/ ID).

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290