Nghỉ phép

Quản lý nghỉ phép cho tất cả - Quản lý nghỉ phép và vắng mặt

 

 

Odoo text and image block

Tổng quan

Odoo image and text block

Quản lý nghỉ phép của nhân viên

Kiểm soát nghỉ phép của tất cả các nhân viên


Theo dõi các ngày nghỉ của mỗi nhân viên. Nhân viên nhập các yêu cầu và quản lý của họ phê duyệt và xác nhận chúng, tất cả chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Thông tin nghỉ, vắng mặt của mỗi nhân viên được cập nhật cho phù hợp.

Quản lý sẽ có được một cái nhìn toàn diện về đội ngũ nhân viên củ, đa họ và giữ việc tổ chức luôn được chặt chẽ và dễ dàng dự đoán sự phân bổ các nhiệm vụ khi có sự vắng mặt của một vài thành viên trong nhóm của họ.

Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu nghỉ phép

Xử lý các yêu cầu tất cả từ nhân viên của bạn


Cho phép nhân viên để ghi lại các yêu cầu nghỉ phép, và nhận được thông báo qua email cho mỗi yêu cầu mới. Quyết định để phê duyệt hoặc từ chối, và thêm chú thích tại sao không phê duyệt của bạn để đưa ra một lời giải thích cho nhân viên của bạn.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Nhận được các báo cáo để lập trước các kế hoạch

Công cụ báo cáo đơn giản


Tạo các báo cáo chỉ trong một cú nhấp chuột cho mỗi yêu cầu nghỉ phép, với chi tiết về mỗi loại yêu cầu, nhân viên, bộ phận và thậm chí cho toàn công ty. Nhận được số liệu thống kê về phép và lập kế hoạch sắp tới để đảm bảo rằng bạn luôn giữ năng suất làm việc của đội ngũ nhân sự ở mức cao nhất.

Đặc tính

Quản lý yêu cầu nghỉ phép

Yêu cầu nghỉ phép của nhân viên

Cho phép nhân viên tự tạo yêu cầu nghỉ phép và nhận thông báo cho mỗi yêu cầu mới

Chấp thuận hoặc không phê duyệt yêu cầu

Phản hồi các yêu cầu nghỉ phép của nhân viên chỉ trong một cú nhấp chuột. Sử dụng nút màu xanh để chấp thuận và tính toán ngày nghỉ. Sử dụng nút màu xám để treo lại các yêu cầu cần quản lý sau này

Quản lý từng cấp độ

Cho phép các quản lý xử lý các yêu cầu đối với đội nhóm làm việc của mình và xem xét từng yêu cầu của họ.


Thêm bình luận

Thêm một ghi chú là phê duyệt hoặc từ chối để thông tin cho nhân viên của bạn.

Thêm sự phân bổ

Thiết lập số lượng ngày phép phân bổ theo bình quân đầu người để cho phép nhân viên của bạn để ghi lại ngày nghỉ được phân bổ của họ.

Tùy chỉnh loại nghỉ phép

Tạo ra hình thức nghỉ phép mới cho các trường hợp không thường gặp

Báo cáo

Bảng điều khiển cá nhân

Một bảng điều khiển tuyệt vời cho nhân viên của bạn để xem tài khoản riêng của họ, các quản lý được xem các đội nhóm của họ, và quản trị được xem toàn bộ công ty.

Chế độ xem biểu đồ Gantt

Theo sát được kế hoạch của cả đội nhóm làm việc của bạn theo ngày, tuần, tháng và năm để có được cái nhìn rõ về tình trạng có mặt hiện tại của đội ngũ nhân viên


Chế độ xem theo lịch

Lập kế hoạch trước một bước và luôn theo sát được tình trạng có mặt hiện tại của đội ngũ nhân viên theo ngày, tuần và tháng rõ ràng trên chế độ xem dạng lịch.

Báo cáo

Theo dõi được thống kê về số lượng ngày phép bình quân đầu người, mỗi bộ phận và mỗi loại nghỉ phép, và xuất ra PDF t chỉ trong một nhấp chuột.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290