Quản lý công cụ làm việc với Bizapps

Quản lý dễ dàng các phương tiện đi lại, hợp đồng, chi phí, bảo hiểm và các công cụ khác.

Odoo text and image block

Tổng quan

Odoo image and text block

Quản lý công vụ làm việc dễ dàng


Bạn sẽ không cần bất kỳ hệ thống theo dõi đặc biệt cho các phương tiện đi lại của công ty - Với các ứng dụng thông minh của Odoo, bạn có thể kiểm soát các công vụ làm việc chỉ trong một vài cú nhấp chuột đơn giản. Quản lý tất cả mọi thứ thông qua hệ thống quản trị thân thiện người dùng của chúng tôi - Bút toán quản lý nhiên liệu, chi phí và nhiều tính năng cần thiết khác cần cho việc quản lý các phương tiện của công ty.

Quản lý phân bổ và tất cả các hợp đồng


Giám sát tất cả các hợp đồng phương tiện của bạn và nhận được email cảnh báo khi hợp đồng đến ngày hết hạn. Một số công cụ trực quan được áp dụng để đảm bảo việc làm mới (hoặc kết thúc) hợp đồng của bạn. Tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan đến các phương tiện và liên lạc với các nhà cung cấp dịch vụ chất lượng, quản lý hoá đơn và ghi chú. Thiết lập một chính sách phương tiện đi lại cho công ty, cũng như hợp đồng bảo hiểm để quản lý công cụ làm việc theo cách hiệu quả nhất

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Cùng lúc giám sát được tất cả các chi phí


Xác định và theo dõi số tiền chi tiêu của công cho mỗi phương tiện đi lại. Chi phí định kỳ trong hợp đồng chẳng hạn như hợp đồng cho thuê và dịch vụ sẽ được tự động thêm vào kế toán của bạn vào đầu mỗi kỳ với tần số theo quy định trong hợp đồng. Trong khi tất cả các chi phí khác như nhiên liệu và sửa chữa cũng sẽ được tự động thêm vào báo cáo của bạn.

Phân tích và báo cáo


Thể hiện tất cả các chi phí liên quan đến một phương tiện nhất định hoặc một loại hình dịch vụ. So sánh các loại chi phí khác nhau thông qua các công cụ báo cáo. (Phương tiện nào có chi phí cao nhất; dịch vụ nào đã được áp dụng cho phương tiện đó; vv). Hiểu rõ quá trinh bàn giao phương tiện để cải thiện vấn đề đầu tư các công cụ làm việc của tổ chức

Odoo text and image block

Đặc tính

Quản lý phương tiện

Mô tả chuyên sâu

Quy định thương hiệu và mô hình, số đăng ký, số khung, số cửa ra vào và chỗ ngồi, màu sắc, vv để dễ dàng xác định phương tiện nào là thuộc quản lý của bạn

Kiểm soát quảng đường di chuyển của phương tiện

Báo cáo chỉ số công tơ mét của phương tiện để theo dõi quãng đường đã di chuyển và dự báo các dịch vụ và sửa chữa.

Bảo trì phương tiện

Có sự giám sát theo từng ngày của tất cả các phương tiện cần bảo trì, dự báo về các dịch vụ và theo dõi việc sửa chữa.

Tình trạng phương tiện

Tạo ra nhiều trạng thái để ghi nhận cho phương tiện để quản lý được phương tiện nào đã được đặt để sử dụng, phương tiện nào còn trong bãi đậu, phương tiện nào bạn không còn sở hữu nữa.

Hợp đồng cho thuê

Quyết định ngày bắt đầu hợp đồng và ngày hết hạn, kích hoạt và lập chi phí định kỳ và tình trạng của hợp đồng.

Kiểm soát tiêu hao nhiên liệu

Ghi lại các lần nạp lại nhiên liệu cho mỗi phương tiện để giám sát việc tiêu thụ nhiên liệu, hoặc liên kết mỗi phương tiện với một thẻ nhiên liệu cụ thể để tự động ghi lại giao dịch.

Quản lý tổng thể trên từng phương tiện

Được một cái nhìn rõ ràng về tất cả các chi phí cho mỗi phương tiện.

Báo cáo và phân tích

Bảng điều khiển

Có được một cái nhìn tổng quan rõ ràng về tất cả các phương tiện của bạn nhờ vào các báo cáo và đồ thị trực quan

Báo cáo

Ghi lại tất cả các chi phí liên quan đến việc quản lý công cụ làm việc của bạn trong các báo cáo rõ ràng và chuyên sâu và tạo ra một báo cáo tùy chỉnh với tất cả các thông tin bạn cần.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290