Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Nhân sự / Phiếu lương nhân viên dưới dạng file PDF

Phiếu lương nhân viên dưới dạng file PDF

 Trong thực tế, khi đến kỳ thanh toán lương, nhân viên nhân sự sẽ phải gửi tới từng nhân viên nhận lương của công ty một phiếu lương để họ có thể theo dõi thông tin tính lương của mình. Các phiếu lương thường được gửi qua email cá nhân dưới dạng file pdf.

Bạn có thể in phiếu lương của nhân viên dạng pdf bằng cách vào từng phiếu lương nhấp nút In bên trên. Bạn có thể chọn in phiếu lương hoặc phiếu lương chi tiết.

 

Trong phiếu lương chi tiết dạng PDF

Bạn có thể in các phiếu lương chi tiết dạng pdf từ list các phiếu lương bằng cách chọn các phiếu lương cần in. Phía trên list sẽ xuất hiện nút In, từ đó bạn có thể in phiếu lương hoặc phiếu lương chi tiết của 1 nhân viên hay tất cả nhân viên.

 
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290