Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Thương mại điện tử / Cách quản lý các đơn đặt hàng đã thanh toán với các dịch vụ thanh toán

Cách quản lý các đơn đặt hàng đã thanh toán với các dịch vụ thanh toán

Odoo tự động xác nhận đơn đặt hàng ngay khi khoản thanh toán được xác thực bởi một dịch vụ thanh toán. Việc này kích hoạt việc giao hàng. Nếu bạn lập hoá đơn dựa trên số lượng đặt hàng, bạn cũng được yêu cầu lập hóa đơn.

Trạng thái thanh toán

Bất cứ lúc nào, người bán hàng có thể kiểm tra tình trạng giao dịch từ đơn đặt hàng.

 

• Draft: Giao dịch đang được xử lý

• Pending: dịch vụ thanh toán giữ lại giao dịch và bạn cần xác thực lại tại giao diện của dịch vụ thanh toán.

• Authorized: Khoản thanh toán đã được xác thực nhưng chưa được lấy. Trong Odoo, đơn đặt hàng đã được xác nhận. Khi đã giao hàng, bạn có thể lấy khoản tiền từ giao diện của dịch vụ thanh toán (hoặc từ chính odoo nếu bạn sử dụng dịch vụ Authorize.net).

• Done: Khoản thanh toán đã được xác thực và đã nhận tiền. Đơn hàng đã được xác nhận.

• Error: Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao dịch. Khách hàng cần phải thanh toán lại. Đơn đặt hàng vẫn còn nằm trong bản nháp.

• Cancelled: Khi khách hàng hủy thanh toán trong biểu mẫu của dịch vụ thanh toán. Chúng sẽ được trả về Odoo đê chỉnh sửa đơn hàng.

Lưu ý

Các thông báo cụ thể về mỗi bước thanh toán sẽ được gửi đến khách hàng, khi họ chuyển hướng đến Odoo sau khi thanh toán. Để chỉnh sửa những tin nhắn này, bạn vào tab Messages trong phương thức thanh toán.

Tự động xác thực hóa đơn theo đơn đặt hàng

Khi đơn đặt hàng được xác nhận, bạn cũng có thể tự động phát hành và thanh toán hóa đơn. Các bước này hoàn toàn tự động được thực hiện cho các nghiệp vụ xuất hóa đơn trực tiếp.

 

Lưu ý

Nếu bạn chọn chế độ này, bạn được yêu cầu chọn một sổ nhật ký thanh toán để ghi lại khoản thanh toán trong sổ của bạn. Thanh toán này sẽ tự động được đối soát với hóa đơn, đánh dấu đã thanh toán. Chọn tài khoản ngân hàng của bạn nếu được thanh toán ngay lập tức trên tài khoản ngân hàng của mình. Nếu bạn không chọn tài khoản, bạn có thể tạo một nhật ký thanh toán đặt biệt cho dịch vụ thanh toán (type = Bank). Bằng cách đó, bạn có thể theo dõi thanh toán trực tuyến trong tài khoản trung gian thông qua sổ sách cho đến khi bạn được thanh toán vào tài khoản ngân hàng của mình (xem How to register credit card payments).

Nhận thanh toán sau khi giao hàng

Với chế độ này, đơn đặt hàng được xác nhận nhưng số tiền bị giữ lại. Khi giao hàng được xử lý, bạn có thể lấy thanh toán từ Odoo. Chế độ này chỉ khả dụng với Authorize.net.

 

Để lấy khoản thanh toán, bạn mở giao dịch trong đơn đặt hàng. Sau đó nhấp chuột vào Capture Transaction.

 

Với các dịch vụ thanh toán khác, bạn có thể quản lý việc lấy khoản thanh toán trong các giao diện của chúng, chứ không phải là Odoo 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290