Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Nhân sự / Quản lý người lao động

Quản lý người lao động

 Để thiết lập một hệ thống quản lý nhân sự được tích hợp vào hệ thống quản lý của công ty, bạn cần phải bắt đầu với một danh sách nhân viên hiện có.

Phân biệt giữa Người lao động và Người dùng phần mềm

Đừng nhầm lẫn giữa Người lao động (employees) và Người sử dụng phần mềm (users – người dùng)

Đối với phần mềm, nhân viên đại diện cho tất cả những người lao động có một hợp đồng làm việc với công ty. Bao gồm tất cả các loại hợp đồng: hợp đồng với có thời hạn và không xác định thời hạn và cũng có các hợp đồng dịch vụ độc lập và tự do.

Một người dùng là một người được trao quyền truy cập vào hệ thống phần phàn mềm của công ty. Hầu hết nhân viên là người sử dụng nhưng một số người dùng không phải là nhân viên: các đối tác bên ngoài có thể truy cập đến các bộ phận của hệ thống.

Dưới đây là một số ví dụ về các chức năng phụ thuộc vào độ chính xác của danh sách nhân viên:

• Chi phí của một dịch vụ, mà dịch vụ đó phụ thuộc vào hợp đồng lao động của nhân viên.

• Lập kế hoạch dự án, mà dự án phụ thuộc vào mô hình làm việc của những người tham gia dự án.

• Tỷ lệ thanh toán của khách hàng, mà có lẽ phụ thuộc vào tính chất công việc của nhân viên.

• Chuỗi các lệnh, hoặc trách nhiệm, mà nó liên quan đến các cấu trúc phân cấp của công ty.

Liên kết giữa nhân viên và người dùng phần mềm để thuận lợi cho việc quản lý phân quyền

Tạo nhân viên trong phần mềm

Để tạo một nhân viên mới trong phần mềm, vào menu Employees (Nhân viên) > Create (Tạo).

 

Bắt đầu bằng cách nhập tên của nhân viên trong trường Tên và phân loại vào các phòng ban hoặc các nhóm nhân viên trong trường phân loại.

Sau đó bạn có thể chọn một /người dùng liên quan (nếu người dùng đã có tài khoản trong hệ thống) hoặc tạo gửi một đề nghị cho bộ phận phụ trách (admin) để tạo một người dùng mới . Và vị trí mà nhân viên này làm việc trong Công ty.

Thậm chí nếu các nhân viên không phải là một người sử dụng, tốt nhất bạn nên đề nghị bộ phận chuyên trách tạo một hệ thống người dùng và phân quyền truy cập đối với hầu hết các nhân viên của bạn để bạn có thể kiểm soát quyền truy cập của họ ngay từ đầu.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290