Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Quy trình đối soát ngân hàng

Quy trình đối soát ngân hàng

Tổng quan

Kết nối sao kê ngân hàng với tài khoản của bạn có thể tạo ra một khối lượng lớn công việc. Bạn cần tìm các hóa đơn, thanh toán liên quan và các khoản quản lý đó có thể tốn rất nhiều thời gian. May mắn là phần mềm có thể giúp bạn dễ dàng liên kết hóa đơn và bất kỳ khoản thanh toán nào với sao kê ngân hàng của bạn.

Tron phần mềm có 2 quy trình đối soát:

- Trực tiếp tạo thanh toán trên hóa đơn

- Đối soát hóa đơn đầu kỳ với sao kê ngân hàng

Cấu hình

Không cần có cấu hình đặc biệt nào để tạo hóa đơn. Tất cả những gì cần làm là cài đặt ứng dụng kế toán

 

Các trường hợp sử dụng

Trường hợp 1: Tạo thanh toán

Giả sử, bạn có một số hóa đơn yêu cầu khách hàng của bạn phải thanh toán trước khi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

 

Nhân viên kế toán chỉ làm việc với sao kê ngân hàng vào cuối tuần/ cuối tháng, nên bạn cần đánh dấu hóa đơn nào đã thanh toán. Sau khi khách hàng gửi thông tin xác nhận thanh toán, bạn tiến hành ghi nhận thanh toán và đánh dấu hóa đơn này đã được thanh toán. Click “Register Payment (Thanh toán)”, chọn số tiền thanh toán (Payment Amount), người thanh toán (Payment Date), sổ nhật ký thanh toán (Payment Journal) và ghi chú (Memo).


 

Sau khi ghi nhận thanh toán, có thể xem lại hóa đơn bằng cách chọn vào  Info (Thông tin) > Open (mở thanh toán).

 


Trường hợp 2: Đối soát sao kê ngân hàng

Giả sử, có nhiều hóa đơn của các khách hàng khác nhau đang ở trạng thái mở

 

Cuối tuần/ Cuối tháng, chúng ta nhận được sao kê ngân hàng. Trong đó, bao gồm các hóa đơn của nhiều khách hàng khác nhau. Tiến hành, Import (Nhập) hoặc Create (Tạo) sao kê ngân hàng trên hệ thống.

 

Trong bảng điều khiển, nhấp chọn Reconcile # Items

 

Nếu mọi thứ đêu khớp (tên đối tác đúng, số lượng đúng) thì phần mềm sẽ tự động đối soát.


 


 

 
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290