Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Dự án / Sử dụng dự án để xử lý các yêu cầu phát sinh

Sử dụng dự án để xử lý các yêu cầu phát sinh

Một công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sẽ thường xuyên phải đối phó với những vấn đề xảy ra trong quá trình thực hiện dự án. Những vấn đề này phải được theo dõi và giải quyết càng sớm càng tốt để đảm bảo lộ trình cho dự án và sự hài lòng của khách hàng.

Ví dụ:

Là một công ty CNTT cung cấp việc thực hiện các phầm mềm, bạn có thể phải đối phó với email của các khách hàng gửi tới phản ánh việc gặp vấn đề về kỹ thuật. Phần mềm cung cấp cho bạn cơ hội để tạo ra các dự án hỗ trợ chuyên dụng, tự động tạo ra các nhiệm vụ liên quan khi nhận được email yêu cầu hỗ trợ từ phía khách hàng. Bằng cách này, các vấn đề có thể được trực tiếp giao cho một nhân viên và có thể được xử lý một cách nhanh chóng.

Mời một người theo dõi

Bạn có thể quyết định thông báo cho nhân viên của bạn ngay sau khi một vấn đề mới được tạo.

Cài đặt luồng công việc của bạn

Bạn có thể dễ dàng cá nhân hóa các giai đoạn của dự án cho phù hợp với luồng công việc của bạn bằng cách tạo mới các cột. Từ giao diện Kanban của dự án, bạn có thể thêm giai đoạn bằng cách click vào Add new column (Thêm một cột). Nếu bạn muốn sắp xếp lại các giao đoạn, bạn có thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng bằng cách kéo và thả các cột bạn muốn dịch chuyển đến vị trí bạn cần. Bạn cũng có thể chỉnh sửa mở hoặc gấp bất cứ giai đoạn nào bằng cách sử dụng biểu tượng Thiết lập trên mỗi giai đoạn.

Tạo một vấn đề từ email

Khi dự án của bạn được thiết lập chính xác và lưu lại, bạn sẽ thấy nó xuất hiện trên bảng điều khiển của bạn. Lưu ý một địa chỉ email cho dự án đã được tự động tạo ra với tên của dự án.

Bất cứ khi nào khách hàng của bạn gửi một email tới địa chỉ email đó, một vấn đề sẽ được tạo ra.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290