Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ CRM / Tạo đội ngũ bán hàng mới

Tạo đội ngũ bán hàng mới

Trong mô đun Sales (Bán hàng), đội ngũ bán hàng (Sales team) được truy cập từ menu Dashbroad (Bảng điều khiển). Nếu bạn bắt đầu từ 1 trường hợp mới, bạn sẽ thấy được 1 đội ngũ bán hàng được đặt mặc định là: Direct sales. Bạn có thể bắt đầu sử dụng, chỉnh sửa đội ngũ bán hàng mặc định hoặc tạo mới một đội ngũ bán hàng từ form Scratch.

Để tạo mới 1 đội ngũ bán hàng vào phân hệ Sales (bán hàng)


Vào menu Configuration (Cấu hình) -> Sales Channels (Kênh bán hàng)


Nhấn vào nút Create (Tạo mới).


Sau khi nhấn Create (Tạo mới) trên màn hình xuất hiện form tạo đội ngũ bán hàng như hình dưới:

Điền đầy đủ thông tin cho form như sau:

(1) Điền tên cho đội ngũ bán hàng của bạn

(2) Chọn người quản lý cho đội ngũ bán hàng

(3) Nhấn ADD (THÊM) để thêm thành viên cho đội ngũ bán hàng

Đừng quên tích chọn vào ô check có tên Pipeline (Cơ hội) nếu bạn muốn quản lý cơ hội từ nhóm bán hàng. Cuối cùng nhấn vào nút Save (Lưu) để hoàn thành việc tạo đội ngũ bán hàng. 


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290