Tạo hóa đơn từ giao diện POS

Ghi nhận đơn hàng

 Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)

 

Trên bảng điều khiển bạn có thể thấy được điểm bán hàng của bạn, nhấn vào New Session (mở phiên mới)

 

Bạn đang ở trong giao diện chính của điểm bán hàng

 

Ở phía bên phải bạn có thể nhìn thấy các sản phẩm với danh mục ở phía trên, chuyển danh mục bằng cách nhấn vào danh mục muốn chuyển. Nếu bạn nhấn vào một sản phẩm thì sản phẩm đó sẽ được thêm vào giỏ hàng. Bạn có thể trực tiếp đặt lại số lượng hoặc khối lượng bằng cách gõ trực tiếp từ bàn phím

Thêm khách hàng

Chọn khách hàng từ danh sách

Trên giao diện chính của điểm bán hàng nhấn vào Customer (Khách hàng) trên Payment (Thanh toán)

 

Bạn phải chọn khách hàng cho đơn hàng để có thể đưa ra hóa đơn của đơn hàng đó.

 

Để chọn khách hàng bạn có thể tìm kiếm trong danh sách khách hàng của bạn hoặc tạo mới bằng cách nhấn vào biểu tượng này

Odoo CMS- Sample image floating


 


Sử dụng mã vạch cho khách hàng

Trên giao diện chính của điểm bán hàng nhấn vào Customer (khách hàng) trên Payment (Thanh toán)

 

Chọn một khách hàng và nhấn vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa (Edit)

 

Lưu thay đổi lại và bây giờ khi bạn quét mã vạch của khách hàng thì khách hàng đó sẽ được chỉ định cho đơn bán hàng.


Thanh toán và hóa đơn

Khi khách hàng đã hoàn thành việc chọn các sản phẩm vào đơn hàng và thanh toán. Nhấn vào Payment (Thanh toán). Bạn có thể chọn phương thức thanh toán theo yêu cầu của khách hàng.

 

Trong ví dụ dưới đây khách hàng phải trả 724$ và trả bằng phương thức thanh toán Cash (Tiền mặt)

 

Sau khi thực hiện thanh toán xong đơn hàng, hóa đơn sẽ được in ra và bạn có thể tiếp tục với tạo đơn hàng tiếp theo.

Tìm hóa đơn của khách hàng cụ thể

Để tìm hóa đơn của một khách hàng nào đó bạn vào phân hệ Sale (Bán hàng)

 

Chọn menu Sales (Bán hàng) -> Customer (Khách hàng).

 

Chọn khách hàng mà bạn muốn tìm hóa đơn

 

Trên giao diện thông tin khách hàng nhấn vào nút Danh sách hóa đơn (Invoiced)


 

Bạn sẽ có được danh sách tất cả các hóa đơn của khách hàng này. Nhấn vào hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn.

 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290