Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Marketing / Tạo khảo sát của bạn với Odoo

Tạo khảo sát của bạn với Phần mềm

Trang khảo sát (Surver Pages)

Một form Khảo sát sẽ được cấu thành bởi các câu hỏi, tuy nhiên đối với những form Khảo sát phức tạp, bạn sẽ cần nhiều câu hỏi và sẽ rất thiếu chuyên nghiệp nếu bạn không nhóm các câu hỏi lại theo từng chủ đề. Trong hệ thống, để nhóm các câu hỏi bạn sẽ sử dụng khái niệm trang (Pages), điều đó có nghĩa 1 form Khảo sát sẽ bao gồm nhiều trang, mỗi trang tương ứng với một chủ đề.

Bạn sẽ bắt đầu từ việc tạo mới một form Khảo sát thông qua menu Surveys (Khảo sát) > Create (Tạo mới). Trên form tạo mới Khảo sát, bạn có thể tạo ra các trang bằng cách nhấp chuột vào liên kết Thêm một hạng mục trong tab Edit Pages and Questions.

 

Bạn cũng có thể yêu cầu người dùng đăng nhập để thực hiện việc khảo sát bằng cách đánh dấu tích vào trường Login required (Yêu cầu phải đăng nhập) trên tab Options (Tùy chọn).

 Câu hỏi

Để tạo ra các câu hỏi khảo sát, bạn cần nhấp chuột vào Trang khảo sát tương ứng và tạo các câu hỏi. Hệ thống hỗ trợ các loại câu hỏi sau:

• Văn bản dài (nhiều dòng): là một ô nhập liệu, cho phép người dùng có thể nhập một đoạn văn bản với nhiều dòng.

• Nhập liệu dạng chữ: là một ô nhập liệu cho phép người dùng nhập văn bản chỉ với một dòng.

• Giá trị kiểu số: là một ô nhập liệu mà người dùng chỉ được nhập số.

• Ngày và Giờ: là một ô nhập liệu mà người dùng chỉ được nhập dữ liệu ngày giờ.

• Đa lựa chọn: một câu trả lời duy nhất: là một câu hỏi có dạng lựa chọn một đáp án trong số nhiều đáp án có sẵn.

• Đa lựa chọn: cho phép nhiều câu trả lời: là một câu hỏi có dạng lựa chọn nhiều đáp án cùng lúc trong số các đáp án có sẵn.

• Ma trận: là loại câu hỏi dạng bảng (hàng và cột).

Đối với mỗi một câu hỏi, ngoài việc lựa chọn loại câu hỏi bạn cũng có thể cấu hình các tùy chọn nâng cao trong tab Tùy chọn. Tùy thuộc vào loại câu hỏi mà bạn sẽ có các tùy chọn tương ứng, ví dụ đối với loại câu hỏi Nhập liệu dạng chữ bạn sẽ có tùy chọn Độ dài văn bản tối thiểu và Độ dài văn bản tối đa, còn đối với loại câu hỏi Giá trị kiểu số bạn sẽ có tùy chọn là Giá trị tối thiểu và Giá trị tối đa,…

Câu trả lời

Trên mỗi một Câu hỏi, bạn có thể thêm các câu trả lời cho nó bằng cách nhấp chuột vào liên kết Thêm một hạng mục trong tab Các câu trả lời. Đây là những câu trả lời được xây dựng sẵn để cho người dùng lựa chọn. Chính vì vậy nó chỉ khả dụng đối với một số loại câu hỏi như: “Đa lựa chọn” hoặc “Ma trận”.

Bạn có thể nhập điểm cho từng câu trả lời, để từ đó hệ thống tính ra tổng số điểm của người được khảo sát.

 

Tham gia khảo sát

Sau khi xây dựng thành công một khảo sát với hệ thống các câu hỏi và câu trả lời, bạn sẽ cần gửi form Khảo sát này tới những người cần được khảo sát (có thể là các Đối tác hoặc Nhân viên trong công ty…)

Trên mỗi form Khảo sát, nhấp chuột vào nút Chia sẻ và mời bằng email để gửi form Khảo sát tới những người cần được khảo sát. Trên form Chia sẻ, bạn có thể lựa chọn một trong số các kiểu chia sẻ sau:

Chia sẻ đến độc giả bằng web link công cộng (ai cũng có thể xem được nếu có link).

Gửi web link công cộng bằng email đến độc giả.

Gửi thư mời riêng đến độc giả (chỉ một lần trả lời khảo sát cho mỗi người nhận trên mỗi lời mời).

Sau khi nhận được link, độc giả có thể tham gia vào quá trình khảo sát thông qua đường link nhận được.

Hệ thống sẽ tự động lưu lại toàn bộ các câu trả lời của người tham gia khảo sát và bạn có thể xem kết quả tại menu Surveys (Khảo sát) > Answers (Trả lời).


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290