Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ CRM / Tạo mới Nhân viên bán hàng

Tạo mới Nhân viên bán hàng

Tạo một người dùng mới

Từ mô-đun Settings (Thiết lập), đi đến menu Users and Companies (Người dùng và công ty) >  Users (Người dùng) và click vào Create (Tạo). Thêm tên của nhân viên bán hàng mới của bạn và địa chỉ email làm việc của họ -  đây sẽ là địa chỉ là họ sẽ sử dụng để đăng nhập vào Phần mềm - sau đó thêm vào một hình đại diện.Trong mục "Quyền truy cập Ứng dụng", bạn có thể chọn các ứng dụng để người dùng có thể truy cập và sử dụng. Các cấp độ khác nhau của phần quyền truy cập sẽ tùy thuộc vào ứng dụng. Đối với ứng dụng bán hàng, bạn có thể lựa chọn ba cấp độ:

- Xem các đối tượng riêng của bạn: người dùng sẽ chỉ có thể truy cập  vào dữ liệu của họ

- Xem tất cả các đối tượng: người dùng sẽ có thể truy cập tất cả hồ sơ của mỗi nhân viên bán hàng trong phân hệ bán hàng

- Quản lý: người dùng sẽ có thể truy cập vào cấu hình bán hàng cũng như các báo cáo thống kê

 Khi bạn đã chỉnh sửa xong trang và Lưu, một email mời truy cập sẽ tự động được gửi đến người dùng, từ đó họ sẽ có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình.

Đăng ký cho người dùng vào nhóm bán hàng của họ

Người dùng của bạn bây giờ đã được đăng ký trên Phần mềm và có thể đăng nhập vào phiên làm việc của họ. Bạn cũng có thể thêm họ vào nhóm bán hàng tùy theo lựa chọn của bạn. Từ các phân hệ bán hàng (Sales), trên menu chọn Configuration (Cấu hình) > Sales Channels (Kênh kinh doanh) và chọn kênh bán hàng bạn muốn thêm người dùng, sau đó vào các thiết lập.

Ghi chú

Nếu bạn cần để tạo ra một nhóm bán hàng mới trước, vui lòng tham khảo trang Làm thế nào để tạo ra một nhóm bán hàng mới.

Sau đó, nhấn EDIT (SỬA) trong mục Team members (Các thành viên trong đội), nhấp vào ADD (THÊM) và chọn tên của nhân viên bán hàng từ danh sách. Các nhân viên bán hàng hiện tại đã được thêm thành công cho đội ngũ bán hàng của bạn. 


Thủ thuật

Bạn cũng có thể thêm một nhân viên bán hàng mới nhanh chóng từ nhóm bán hàng của bạn dù cho trước kia họ được đăng ký như một người sử dụng Phần mềm. Từ ảnh chụp màn hình ở trên, nhấp vào CREATE (TẠO) thêm nhân viên bán hàng và nhập vào tên, email của họ. Sau khi lưu, nhân viên bán hàng sẽ nhận được một lời mời có chứa một liên kết để thiết lập mật khẩu của họ. Sau đó, bạn sẽ có thể để quy định quyền truy cập của họ dưới menu Settings (Thiết lập) > Users and Companies (Người dùng và công ty) > Users (Người dùng).

Có thể xem thêm

Cách thiết lập nhóm bán hàng, quy trình và đối tượng bán hàng.

Tạo một team bán hàng mới.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290