Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Tạo sao kê ngân hàng thủ công

Tạo sao kê ngân hàng thủ công

Tổng quan

Với phần mềm, bạn có thể nhập sao kê ngân hàng của bạn, đồng bộ với ngân hàng của bạn hoặc có thể thực hiện thủ công.

Cấu hình

Không cần một cấu hình đặc biệt nào để tạo hóa đơn. Tất cả những gì bạn cần là cài đặt ứng dụng kế toán.

 

Tạo sao kê ngân hàng thủ công

Tạo bản sao kê ngân hàng

Trong bản điều khiển, nhấp chuột vào nút New Statement (Giao dịch mới) liên kết đến bút toán của ngân hàng. Nếu cần đối soát, bạn sẽ thấy liên kết New Statement bên dưới.

 

Chỉ cần điền vào các mục theo thông tin được ghi trong bản sao kê ngân hàng của bạn. Bạn có thể tự điền vào mục Reference  (Tham chiếu) hoặc để trống. Chúng tôi khuyên bạn nên điền vào phần đối tác để làm quá trình đối soát dễ dàng hơn.

Sự chênh lệch giữa số dư đầu kỳ và cuối kỳ cùng nên bằng với số dư hệ thống tính được.


Khi bạn đã hoàn thành, hãy nhấp chuột vào nút Save

Đối soát bản sao kê ngân hàng của bạn

Bạn có thể chọn đối soát trực tiếp bản sao kê bằng cách nhấp chuột vào nút.

Bạn cũng có thể khởi động quá trình đối soát từ bảng điều khiển bằng cách nhấp chuột vào Reconcile # Items.

 

Nhấp vào ô Validate (Xác nhận) để đối soát sao kê ngân hàng của bạn. Nếu đối tác còn thiếu, phần mềm sẽ yêu cầu bạn chọn một đối tác.


 

Lời khuyên

Nhấn CTRL-Enter để đối soát tất cả các mục số dư trên bảng tính.

Đóng đối soát bảng sao kê ngân hàng.

Nếu số dư đúng, bạn có thể đóng trực tiếp bản sao kê từ mục đối soát bằng cách nhấp chuột vào CLOSE THE STATEMENT

 Nếu không đúng, bạn hãy nhấp chuột vào GO TO BANK STATEMENTS để mở bản sao và chỉnh sửa.

Đóng bản sao kê ngân hàng

Trong bảng điều khiển kế toán, bạn nhấp chuột vào nút More (Xem thêm) trong bút toán ngân hàng, sau đó nhấp chuột vào Bank Statements.


 

Để đóng sao kê ngân hàng, bạn chỉ cần nhấp chuột vào Validate (Xác nhận).

 Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290