Tạo và chạy hệ thống tích điểm cho khách hàng


 

Trong bán hàng, để khuyến khích các khách hàng tới cửa hàng của mình thường xuyên hơn thì bạn có thể tổ chức các chương trình tích điểm và tri ân các khách hàng quen thuộc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tạo hệ thống tích điểm cho các khách hàng của bạn trong Odoo

Cấu hình

Từ menu Điểm bán lẻ -> Cấu hình -> Thiết lập (Point of Sale -> Configuration -> Settings)

 

Bạn nhấp chọn vào  Manage loyalty program with point and reward for customers (Chương trình quản lý khách hàng thân thiết qua điểm thưởng và quà tặng) và bấm “Áp dụng” (Apply)

 


Tạo chương trình tích điểm

Sau khi bạn đã hoàn thanh cấu hình, quay trở lại với menu Điểm bán lẻ -> Cấu hình -> Loyalty Programs và click Tạo (Create)

 

Đặt tên và số lượng điểm được quy đổi từ tiền thanh toán, theo đơn hàng hoặc theo sản phẩm. Các quy tắc cộng thêm cũng có thể được thêm vào như thêm điểm trên một sản phẩm. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào “Thêm một mục” (Add an item) phía dưới dòng Quy định (Rules)

 

Bạn có thể cấu hình mọi quy định với các giá trị sau:

Tên (Name): Xác định nội bộ cho chương trình tích điểm của bạn

Kiểu (Type): Quy tắc này ảnh hưởng đến một sản phẩm hay một nhóm sản phẩm.

Sản phẩm mục tiêu (Target Product): các sản phẩm ảnh hưởng bởi quy tắc

Nhóm sản phẩm mục tiêu (Target Category): các nhóm sản phẩm ảnh hưởng bởi quy tắc

Tích lũy (Cumulative): Những điểm khách hàng tích được từ quy tắc này sẽ đổi được hoặc đạt được gì

Số điểm mỗi sản phẩm (Points per product): Số điểm khách hàng sẽ đạt được khi mua sản phẩm

Số điểm trên tiền thanh toán (Points per currency): Số điểm khách hàng sẽ đạt được khi thanh toán hóa đơn


 

Quy định mới của bạn đã được tạo và phần thưởng cho khách hàng có thể được thêm bằng các nhấp vào “Thêm một mục” (Add an item) dưới Phần thưởng (Rewards)

 

Ba loại phần thường có thể được đưa ra khi khách hàng tích lũy đến số điểm được quy định

* Resale (bán lại): điểm sẽ được chuyển đổi thành tiền. Cài đặt một sản phẩm đại diện cho giá trị của một điểm

 

* Discount (giảm giá): tặng cho khách hàng một chiết khấu khi khách hàng tích lũy đến số điểm quy định. Cài đặt một sản phẩm với mức giá là 0 và không gồm bất kỳ khoản thuế nào

 

* Gift (quà tặng): tặng cho khách hàng một món quà khi khách hàng tích lũy đến số điểm quy định

 

Áp dụng chương trình tích lũy điểm của bạn cho Điểm bán lẻ

Từ bảng điều khiển của Điểm bán lẻ, nhấp chọn vào Thêm -> Thiết lập(Point of Sale -> Dashboard -> More -> Settings)

 


Tiếp theo đi tới Loyalty program (Chương trình khách hàng thân thiết), cài đặt chương trình bạn muốn thực hiện

 


Thu thập và tích điểm

Để bắt đầu thu nhập điểm bạn cần phải thiết lập một khách hàng trên đơn hàng/ Phiếu gọi món

Click vào Khách hàng (Customer) và chọn một, điểm tích lũy sẽ xuất hiện trên màn hình

 

Vào lần tiếp theo khách hàng tới cửa hàng của bạn và có đủ điểm để đổi sang Phần thưởng, nút Phần thưởng (Rewwards) sẽ được tô đậm và quà tặng có thể được giao đến tay khách hàng

 


Phần thưởng sẽ được thêm vào và điểm sẽ được trừ đi trong tổng số

 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290