Tạo đăng ký cho khách hàng

Ghi nhận đơn hàng

Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)

 


Trong Dashboard (Bảng điều khiển) nhấn vào New Session (Phiên mới)

Giao diện chính của điểm bán hàng:

 

Ở phía bên phải bạn có thể thấy danh sách các sản phẩm với danh mục ở bên trên. Nếu bạn nhấn vào một sản phẩm thì sản phẩm đó sẽ được thêm vào giỏ hàng. Bạn cũng có thể đặt lại số lượng hoặc khối lượng bằng cách nhập trực tiếp từ bàn phím.

Hồ sơ khách hàng

Trên giao diện chính nhấn chọn Customer (Khách hàng)

 Đăng ký một khách hàng mới bằng cách nhấn vào nút sau

 


Tiếp theo sẽ xuất hiện Biểu mẫu như hình dưới. Điền đầy đủ thông tin thích hợp vào biểu mẫu

 


Sau khi hoàn thành nhấn vào biểu tượng Lưu (Lưu lại thông tin)

 


Bạn vừa đăng ký cho một khách hàng mới. Để thiết lập khách hàng cho đơn hàng hiện tại, chỉ cần nhấn vào Set Customer (Thiết lập khách hàng).

 

Khách này sẽ được thiết lập ngay trong đơn hàng

 
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290