Tạo và vận hành hệ thống khách hàng thân thiết và tặng thưởng

 

Cấu hình

Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)

 

Chọn menu Configuration (Cấu hình) -> Setting (Cài đặt). Bạn có thể tích chọn vào ô Manage loyalty program with point and reward for customers (Chương trình quản lý khách hàng thân thiết bằng điểm và phần thưởng)

 


Tạo chương trình kiểm tra khách hàng thân thiết

Sau khi nhấn Áp dụng,  vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)

 

Vào Cấu hình -> Chương trình khách hàng thân thiết và nhấn nút Tạo.

 

Set a name and an amount of points given by currency, by order or by product. Extra rules can also be added such as extra points on a product.

To do this click on Add an item under Rules.

 You can configure any rule by setting some configuration values.

Name: An internal identification for this loyalty program rule

Type: Does this rule affects products, or a category of products?

Target Product: The product affected by the rule

Target Category: The category affected by the rule

Cumulative: The points won from this rule will be won in addition to other rules

Points per product: How many points the product will earn per product ordered

Points per currency: How many points the product will earn per value sold Your new rule is now created and rewards can be added by clicking on Add an Item under Rewards.

 


 Three types of reward can be given:

Resale: convert your points into money. Set a product that represents the value of 1 point.

 

 Discount: give a discount for an amount of points. Set a product with a price of 0 € and without any taxes.

Áp dụng chương trình khách hàng thân thiết của bạn cho một điểm bán hàng

Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)

 

Trong Dashboard (Bảng điều khiển) -> Vào menu More (Thêm) -> Setting (Cài đặt)

 

Trong Loyalty Program (Chương trình khách hàng thân thiết ), chọn chương trình khách hàng thân thiết mà bạn muốn thiết lập cho cửa hàng

 

Tích lũy và sử dụng điểm

Để bắt đầu tích lũy điểm bạn phải chọn khách hàng cho đơn hàng. Nhấn vào Khách hàng và chọn đúng khách hàng cần chọn cho đơn hàng.

 

Điểm của khách hàng thân thiết sẽ xuất hiện ở dưới màn hình

 

Lần tới khách hàng có thể đến cửa hàng và nếu khách hàng có đủ điểm để nhận thưởng thì nút Rewards (Nhận thưởng) sẽ được tô đậm lên tức là được nhận phần thưởng

    

Phần thưởng được thêm vào thì điểm thưởng sẽ bị trừ đi từ tổng số điểm thân thiết ban đầu khách hàng có


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290