Thay đổi hình thức đóng gói cho đơn hàng của bạn

Tổng quan

Odoo cho phép bạn thay đổi hình thức đóng gói mặc định và áp dụng hình thức bạn mong muốn tùy theo khối lượng của đơn hàng.

Cấu hình

Trong mô-đun Inventory, đi đến Configuration và sau đó nhấp vào Settings.

Trong Traceability ‣ Packages, chọn Record packages được sử dụng cho việc đóng gói: tấm kê hàng, thùng chứa hàng.

 

Quy trình bán hàng

Trong mô-đun Sales, đi đến Sales và nhấp chọn Sale Order.

Tạo đơn bán hàng mới, và Confirm the Sale

 

Một khi đã xác nhận đơn bán hàng thì bạn cần nhấp vào Delivery để trở lại đơn giao hàng

Nhấp chọn Edit và hiện tại bạn có thể thay đổi hình thức đóng gói.

 

Trong tab Operations , tại cột cuối cùng, thay đổi giá trị 0 và thiết lập số lượng sản phẩm mà bạn muốn đóng gói. Sau đó nhấp vào Put in Pack

 

Chọn hình thức đóng gói bạn mong muốn. Bạn cũng có thể xem khối lượng sản phẩm đã được áp dụng cho kiện hàng và có thể thay đổi chúng một cách thủ công nếu muốn có khổi lượng chính xác hơn. Sau đó nhấp chọn Save

Lặp lại các thao tác cho đến khi bạn hoàn tất đóng gói tất cả các sản phẩm

Cuối cùng, nhấp vào Validate để xác nhận đơn giao hàng
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290