Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Trao đổi nội bộ / Làm thế nào để theo chủ đề đang thảo luận và xác định những gì tôi quan tâm

 Làm thế nào để theo chủ đề đang thảo luận và xác định những gì tôi quan tâm

Làm thế nào để theo dõi chủ đề đang thảo luận

Bạn có thể theo dõi hầu như bất kỳ đối tượng kinh doanh nào trong phần mềm (một cơ hội, bảng báo giá, một nhiệm vụ, v.v ...) bằng cách theo dõi nó.

 

Làm thế nào để chọn chủ đề để theo dõi

Bạn có thể chọn thể loại sự kiện nào bạn muốn được thông báo. Ví dụ dưới đây cho thấy các tùy chọn có sẵn khi theo dõi một task trong ứng dụng Project.


Làm thế nào để thêm người theo dõi

Bạn có thể mời những người dùng khác và thêm các kênh như người theo dõi. Việc bạn thêm một kênh như người theo dõi vào sẽ gửi tin nhắn đã được đăng trong cuộc trò chuyện tới kênh kèm theo liên kết đến đối tượng gốc.

  

Làm thế nào để trở thành một người theo dõi mặc định

Bạn được tự động đặt làm người theo dõi mặc định của bất kỳ mục nào bạn tạo ra. Trong một số phân hệ như CRM và Project, bạn có thể là người theo dõi mặc định của bất kỳ bản ghi mới nào được tạo ra để nhận thông báo về các sự kiện quan trọng (ví dụ: một nhiệm vụ mới, cơ hội thành công).

Để làm như vậy, hãy bắt đầu theo dõi đối tượng kinh doanh gốc (ví dụ như kênh bán hàng trong CRM, dự án trong ứng dụng Project. Sau đó, chọn các sự kiện bạn quan tâm.


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290