Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Web / Theo dõi lượng truy cập trang web của bạn từ Bảng điều khiển Odoo

 Theo dõi lượng truy cập trang web của bạn từ Bảng điều khiển Odoo

Bạn có thể theo dõi thống kê lượng truy cập của mình ngay từ Bảng điều khiển Trang web Odoo nhờ Google Analytics.

• Bước đầu tiên là tạo tài khoản Google Analytics và nhập ID theo dõi trong cài đặt của trang web (xem Cách theo dõi lượng truy cập trang web của bạn trong Google Analytics).

• Truy cập vào nền tảng API của Google để tạo thông tin xác thực API Analytics. Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

• Chọn API Analytics.

• Tạo dự án mới và đặt tên cho nó (ví dụ: Odoo). Dự án này là cần thiết để lưu trữ các thông tin API của bạn.

• Bật API.

• Tạo thông tin để sử dụng trong Odoo

• Chọn Trình duyệt Web (Javascript) làm nguồn gọi và Dữ liệu người dùng làm loại dữ liệu.

• Sau đó, bạn có thể tạo một Client ID. Nhập tên của ứng dụng (ví dụ: Odoo) và các trang cho phép mà bạn sẽ được chuyển hướng. Authorized JavaScript được ủy quyền là địa chỉ URL của Odoo của bạn. Authorized redirect URI là URL của Odoo của bạn theo sau '/ google_account / authentication'.

• Đi qua bước Consent Screen bằng cách nhập tên sản phẩm (ví dụ: Google Analytics trong Odoo). Hãy kiểm tra tùy chọn tùy chỉnh tuy nhiên điều này không bắt buộc. Consent Screen sẽ chỉ hiển thị khi bạn nhập Client ID ở Odoo lần đầu tiên.

• Cuối cùng, bạn được cung cấp Client ID của bạn. Sao chép và dán nó vào Odoo.

• Mở Trang tổng quan Trang web của bạn trong Odoo và liên kết tài khoản Analytics của bạn. Để vượt qua Client ID của bạn.

• Bước cuối cùng, cho phép Odoo truy cập Google API.Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290