Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Web / Theo dõi lưu lượng truy cập trang web của bạn trong Google Analytics

Theo dõi lưu lượng truy cập trang web của bạn trong Google Analytics

 Để theo dõi lưu lượng truy cập trang web của bạn với Google Analytics:

• Tạo một tài khoản Google Analytics nếu bạn chưa có.

• Đi qua biểu mẫu tạo và chấp nhận các điều kiện để nhận ID theo dõi.

Sao chép ID theo dõi để chèn vào Odoo.

Đi tới menu Cấu hinhfcuar ứng dụng Odoo's Website của bạn. Trong cài đặt, bật Google Analytics và dán ID theo dõi. Sau đó, lưu trang.

Để thực hiện bước đầu tiên của bạn trong Google Analytics, tham khảo Tài liệu Google.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290