Theo dõi Matter

1. Giao diện 


2. Theo dõi Matter (trao đổi công việc qua Channel hoặc các nhân, tạo cuộc họp):

Để tạo cuộc họp/ lịch hẹn, làm việc với khách hàng bằng cách click vào tab “Calendar”: 

    • Nhập đầy đủ thông tin và chọn “Reminders” để bật tính năng nhắc nhở của hệ thống. 

    • Một khi cuộc họp được tạo sẽ hiển thị trên lịch chung của công ty. 

    • Theo dõi và trao đổi thông tin trên hệ thống bằng ứng dụng “Discuss”, Bạn có thể tạo ra các nhóm/kênh thảo luận để trao đổi. 

Ví dụ như thông báo toàn công ty, từ đối tượng bạn có thể nhắn tin đến 1 nhóm hoặc 1 cá nhân (New message). Điều này giúp bạn xây dựng 1 mạng xã hội thật sự cho doanh nghiệp giúp cho thông tin được lưu trữ 1 cách khoa học hơn. 

Hệ thống cho phép bạn trao đổi trên các đối tượng liên quan (vd: matter, KH, task…) giống như là các trao đổi và tương tác trên mạng xã hội.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290