Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Trao đổi nội bộ / Làm thế nào để theo dõi thông tin mới trong Twitter từ Oddo

Làm thế nào để theo dõi thông tin mới trong Twitter từ Odoo

Bạn có thể theo dõi các thẻ bắt đầu bằng # trên Twitter và xem các mẫu tin trong các kênh thảo luận phần mềm mà bạn đã chọn. Các mẫu tin được truy xuất định kỳ từ Twitter. Một người dùng đã được chứng thực có thể chia sẻ lại các mẫu tin.

Cài đặt ứng dụng trên Twitter

Twitter sử dụng một "Ứng dụng" trên trang của nó, ứng dụng này mở ra một cổng mà phần mềm yêu cầu một số mẩu tin và thông qua đó người dùng có thể chia sẻ lại các mẩu tin. Để thiết lập ứng dụng này, hãy truy cập http://apps.twitter.com/app/new và gõ vào các giá trị:

• Tên: đây là tên của ứng dụng trên Twitter

• Trang web: đây là url bên ngoài của cơ sở dữ liệu Odoo, với "/ web" được thêm vào. Ví dụ: nếu phiên bản phần mềm của bạn được lưu trữ tại "http://www.example.com", bạn nên đặt "http://www.example.com/web" trong trường này.

• Mã URL: đây là địa chỉ mà Twitter sẽ trả lời. Sau ví dụ trước, bạn nên viết "http://www.example.com/web/twitter/callback".

Đừng quên chấp nhận các điều khoản sử dụng Developer agreement và nhấp chuột vào Create your Twitter application ở cuối trang.

Cách lấy khóa API và bảo mật

Khi trên bảng điều khiển ứng dụng, hãy chuyển sang cửa sổ Keys and Access Tokens.

 

Và sao chép các giá trị đó vào Odoo trong mục Settings‣ General Settings‣ Twitter discuss integration và nhấp vào Save để lưu cài đặt.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290