Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Marketing / Thiết kế Chiến dịch Marketing

Thiết kế Chiến dịch Marketing

Thiết kế chiến dịch

Việc thiết kế một chiến dịch marketing (marketing campaign) chủ yếu là một quá trình dài hơi và thành công của một chiến dịch bất kỳ phụ thuộc vào việc nghiên cứu và hiệu quả trong việc lựa chọn mục tiêu của chiến dịch. Có một số câu hỏi mà mỗi người làm marketing luôn luôn yêu cầu khi thiết kế một chiến dịch.

• Chiến dịch marketing của bạn sẽ có những gì?

• Mục tiêu là ai?

• Làm thế nào để đánh giá được hiệu quả của chiến dịch?

Chiến dịch trong phần mềm được dựa trên nguyên tắc tự động hóa Tiềm năng. Một Tiềm năng được tạo theo một phản hồi cụ thể của một khách hàng. Ví dụ, thông tin tính toán bảo hiểm ô tô được điền trên trang web có thể tạo thành một Tiềm năng trong hệ thống phần mềm của bạn.

Đầu tiên, bạn cần xác định thứ tự các bước thực hiện trong chiến dịch. Việc định nghĩa chiến dịch đồng nghĩa với việc bạn kích hoạt một loạt các hành động trong ứng dụng Marketing Campaigns trong phần mềm.

Từ các Tiềm năng tự động, bạn định nghĩa ra thứ tự các bước cần thực hiện, cách thức tạo và xử lý các hành động và chi phí liên quan đến chiến dịch này. Sau mỗi hành động và dựa trên các tác nhân của nó, bạn sẽ định nghĩa ra các sự kiện tiếp theo của chiến dịch.

Phân khúc (Segment) chiến dịch

Hai điều quan trọng nhất làm nên thành công của bất kỳ chiến dịch nào đó là phương pháp thực hiện cụ thể và phân khúc chiến dịch một cách chính xác.

Thông qua chức năng Phân khúc (Segment) của phân hệ Chiến dịch (Campaign), bạn có thể phân khúc cho từng hành động của chiến dịch. Bạn cũng có thể đồng bộ toàn bộ các bước của chiến dịch theo các phân khúc đã được xác định.

Ví dụ:

Công ty bảo hiểm của bạn muốn tấn công thị trường thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ định nghĩa một phân khúc (segment) gọi là Tiềm năng Hồ Chí Minh. Tất nhiên bạn cũng sẽ muốn phân khúc này chỉ có hiệu lực với các Tiềm năng đến từ Hồ Chí Minh.

Để thực hiện việc này, bạn vào danh sách các Leads (Tiềm năng), lọc tất cả Tiềm năng với tiêu chí thành phố là Hồ Chí Minh. Lúc này, tất cả các khách hàng tiềm năng đến từ Hồ Chí Mình sẽ được lựa chọn, sau đó kích vào nút Lưu bộ lọc và đặt tên cho nó là HCM Leads. Bây giờ, quay trở lại menu CRM > Leads (Tiềm năng) và mở một Giai đoạn bất kỳ, sau đó kích vào trường Filter (Bộ lọc) và chọn HCM Leads. Lúc này, phân khúc (segment) này chỉ áp dụng đối với HCM Leads (các Tiềm năng đến từ thành phố Hồ Chí Minh).

 

 

 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290