Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Marketing / Thiết lập chiến dịch marketing

Thiết lập chiến dịch marketing

Để giúp bạn dễ dàng thiết lập cho mình một chiến dịch marketing, trong phần mềm có sẵn một phân hệ có tên marketing_campaign_crm_demo. Sau khi cài phân hệ này lên, bạn sẽ có sẵn một bản dữ liệu demo cho một chiến dịch marketing.

 

Một chiến dịch bao gồm một quy trình làm việc của các hoạt động mà các đối tượng/hạng mục tham gia vào nó. Các hạng mục được lựa chọn bởi các phân khúc thị trường. Các hạng mục được xử lý hàng giờ một cách tự động và đưa thêm các hạng mục mới vào chiến dịch tùy theo một số tiêu chí. Bạn có thể theo dõi các chiến dịch đang chạy bằng cách xem các hoạt động (workitems) của nó. Một workitem đại diện cho một đối tượng/hạng mục được thực hiện trong một chiến dịch cụ thể. Việc này cho phép bạn dễ dàng phân tích, tổng hợp, báo cáo về các chiến dịch đang được thực hiện. Bạn cũng có thể thiết lập điều kiện trước khi một hoạt động được thực hiện.

Để tạo mới một chiến dịch, bạn truy cập vào menu Lead Automation -> Campaigns -> Campaigns và bấm vào nút “Tạo” (Create)

• Tên: Tên chiến dịch.

• Chế độ: Một chiến dịch có 4 chế độ Thử nghiệm: Thực hiện toàn bộ chiến dịch trong một lần, bỏ qua khoảng thời gian chờ khi thực hiện và không chạy bất kỳ một hành động nào, vì vậy kết quả đơn giản chỉ là tạo ra một tập hợp các hoạt động cần thực hiện.

o Thử nghiệm với thời gian thực: Thực hiện chiến dịch, nhưng không thực hiện các hành động, vì vậy kết quả cũng giống như trên đó là chỉ tạo ra một tập hợp các hoạt động cần thực hiện.

o Chờ xác nhận: Các hành động không được thực hiện một cách tự đồng, mà phải chời sự xác nhận của bạn.

o Thông thường: Chiến dịch được thực hiện như bình thường, tất cả các hành động được thực hiện tự động theo kế hoạch đã đề ra. Chú ý rằng, trong tình trạng này, chiến dịch sẽ gửi tin nhắn thực sự tới các mục tiêu cụ thể.

• Tài nguyên: Chỉ ra nơi cụ thể mà chiến dịch sẽ nhận thông tin, nói cách khác là chỉ ra đối tượng mà chiến dịch áp dụng, ví dụ: Tiềm năng, Cơ hội, Nhân viên, Đối tác…

• Hoạt động: Là các bước trong chiến dịch. Mỗi hoạt động được liên kết với hoạt động trước và sau nó và chúng có các thông tin sau

Điều kiện để dừng chiến dịch

Hành động được chạy khi một Hoạt động được kích hoạt với một điều kiện được thỏa mãn. Có phải là hoạt động đầu tiên của chiến dịch hay không?

Điều kiện: Được xác định bởi một biểu thức luận lý (Boolean) bao gồm các toán tử AND, OR và NOT. Mỗi một điều kiện là một tiêu chí quyết định xem hoạt động có được kích hoạt hay không?

Thúc đẩy kết quả chiến dịch

Một chiến dịch marketing chỉ có thể có hiệu quả khi mà bạn đánh giá được nó. Odoo cung cấp tính năng phân tích để giúp bạn quản lý các chiến dịch trong tương lại tốt hơn dựa trên kết quả của các chiến dịch đã qua.

Menu Lead Automation -> Reports -> Campaigns cho phép bạn phân tích chiến dịch một cách chi tiết, cả những chiến dịch đang thực hiện và chiến dịch đã hoàn thành. Chức năng Phân khúc thị trường cho phép bạn theo dõi các kết quả của một chiến dịch marketing

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290