Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Nhân sự / Thiết lập cho phân hệ Quản lý nhân sự

Thiết lập cho phân hệ Quản lý nhân sự

 Để thực hiện công tác Quản lý nguồn nhân lực cho công ty bạn, trước tiên chúng ta cùng xây dựng những viên gạch đầu tiên cho hệ thống phần mềm của bạn.

Từ menu Apps -> Module cục bộ, từ ô tìm kiếm bạn tìm với từ khóa “hr” sau đó cài đặt toàn bộ các module bạn cần cho công tác quản lý nhân sự của mình, hãy xác định mục đích của bạn trước khi bấm nút cài đặt cho hệ thống.

 

Sau khi đã hoàn thành cài đặt các ứng dụng, bạn hãy kiểm tra lại hệ thống bằng cách đi vào menu Settings (Thiết lập) > Technical (Kỹ thuật) > Resource (Nguồn lực), xem xét lại các lựa chọn cho công tác quản lý của bạn.


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290