Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Nhân sự / Thiết lập chức năng tính lương

Thiết lập chức năng tính lương

 Module “Bảng lương” trong phần mềm bao gồm một công cụ tính lương chung để xử lý tất cả mọi thứ cần thiết để tính toán các phiếu lương nhân viên, các loại thuế phải nộp, vv… Bạn có thể quản lý Bảng lương của công ty của bạn bằng cách sử dụng mô-đun này.

Phần mềm cung cấp các tính năng sau cho quá trình quản lý tính lương hiệu quả:

• Quy tắc tính lương: được sử dụng để tính toán dữ liệu như các khoản phụ cấp, các khoản khấu trừ, net, thuế, đăng ký đóng góp, vv Bạn có thể định nghĩa các quy tắc lương bằng cách sử dụng các công thức.

• Cấu trúc lương: Xác định một tập hợp các quy tắc thường được áp dụng cho một nhóm của nhân viên. Tính toán tiền lương sau khi xem xét tất cả các khoản phụ cấp, các khoản khấu trừ và khen thưởng (nếu có) vv,

• Người lao động và hợp đồng: Bao gồm tất cả mọi thông tin cần thiết để tính toán các phiếu lương của một nhân viên.

• Tính lương trên cơ sở số ngày nghỉ hoặc số ngày làm việc.

• Tạo Báo cáo.

• Tích hợp với các hợp đồng và các ngày nghỉ.


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290