Thiết lập Điểm bán hàng cho nhà hàng

Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)

 

Chọn menu Configuration (Cấu hình) -> Settings (Cài đặt)

 

Bật tùy chọn Restaurant: activate table management (kích hoạt tính năng quản lý bàn ăn) và nhấn vào Apply (Áp dụng).


Sau đó quay lại Dashboard (bảng điều khiển) của Điểm bán hàng, vào Điểm bán hàng bạn muốn sử dụng chế độ này, nhấn More (Thêm) -> Setting (Cài đặt).


Dưới phần Restaurant Floors (Các khu vực bố trí bàn ăn của nhà hàng) nhấn vào Add an item để thêm 1 khu vực và thiết lập chế độ POS trong nhà hàng của bạn.


Thêm vào tên khu vực và gán khu vực đó vào Điểm bán hàng của bạn. 
Nhấp vào Save & Close và lưu lại. Sau khi lưu thì Điểm bán hàng của bạn sẽ được thiết lập chế độ nhà hàng. Lần đầu tiên bắt đầu một phiên bán hàng thì bạn sẽ làm việc với một sơ đồ các khu vực vẫn còn chưa bố trí.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290