Thiết lập giá đã bao gồm thuế

 Ở hầu hết các quốc gia, giá bán lẻ B2C (Business To Customer) đều đã bao gồm thuế. Để thực hiện với Odoo, bạn đánh chọn vào ô Included in Price cho thuế bán hàng trong mục Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes.

 

Bằng cách này giá thiết lập trên sản phẩm đã bao gồm thuế.

Ví dụ: giả sử sản phẩm của bạn có thuế bán hàng là 10%. Giá bán trên sản phẩm là 100 USD.

• Nếu thuế không bao gồm trong giá bán, bạn có:

o Giá chưa tính thuế: 100 USD

o Thuế : 10 USD

o Tổng số tiền phải trả: 110 USD

• Nếu thuế bao gồm trong giá bán:

o Giá chưa tính thuế: 90.91 USD

o Thuế: 9.09 USD

o Tổng số tiền phải trả : 100 USD

Bạn có thể dựa vào các tài liệu sau nếu bạn cần cả hai mức giá :giá bao gồm thuế (B2C) và giá loại trừ thuế (B2B):

Hiển thị giá bao gồm thuế trong danh mục sản phẩm trên các trang Thương mại điện tử

Theo mặc định, giá được hiển thị trong danh mục sản phẩm trên các trang Thương mại Điện tử không bao gồm thuế. Để hiển thị nó ở chế độ bao gồm thuế, bạn hãy nhấp chuột chọn Show line subtotals with taxes included (B2C) trong mục Sales ‣ Configuration ‣ Settings (Tax Display).


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290