Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ CRM / Thiết lập nhóm, quy trình bán hàng và mục tiêu bán hàng

Thiết lập nhóm, quy trình bán hàng và mục tiêu bán hàng

Tài liệu hướng dẫn theo từng bước này sẽ giúp bạn nắm rõ về phân hệ CRM trong Phần mềm và xử lý các nghiệp vụ Bán hàng nhanh chóng và ngay lập tức từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng thực sự.

Cấu hình

Cài mô đun CMR như sau: Vào Apps (Ứng dụng), tìm kiếm từ khóa CRM và cài đặt.

Lời khuyên:

Bạn sẽ thấy rằng việc cài mô đun CRM đã tạo ra các mô đun con như Chat, Calendar và Contacts. Các mô đun con này bắt buộc phải có để hệ thống hoạt động một cách trơn tru.

Giới thiệu về Công cụ lập kế hoạch bán hàng

Tài liệu Công cụ lập kế hoạch bán hàng là một phần hướng theo từng bước rất hữu ích cho bạn trong việc triển khai các nghiệp vụ Bán hàng và xác định đối tượng bán hàng dễ dàng hơn. Chúng tôi kiến nghị rằng bạn nên tìm hiểu chi tiết mỗi bước của công cụ khi lần đầu tiên sử dụng CRM trong Phần mềm và theo dõi các yêu cầu. Các dữ liệu nhập vào của bạn sẽ cực kỳ đặc thù và được định hướng như các hướng dẫn đặc trưng để đưa vào công việc của bạn. Bởi vì, chúng không cần tương tác với Backend nên bạn có thể thoải mái áp dụng thêm bất kỳ chi tiết nào mà bạn muốn.

Bạn có thể truy cập đến Công cụ lập kế hoạch kinh doanh từ bất kỳ nơi nào trong mô-đun CRM bằng cách nhấp vào thanh tiến độ nằm trên góc phải trên cùng của màn hình. Nó sẽ chỉ ra tiến độ công việc hiện tại của bạn so với kế hoạch. 

Thiết lập nhóm bán hàng

Tạo nhóm bán hàng mới

Đội ngũ bán hàng trực tiếp được tạo ra mặc định theo trường hợp của bạn. Bạn có thể sử dụng nó hoặc tạo mới nó. Tham khảo thêm trang này để biết nhiều thông tin hơn: Cách tạo một nhóm bán hàng mới?

Gán người bán hàng cho nhóm bán hàng của bạn

Khi nhóm bán hàng của bạn đã được tạo, bước tiếp theo là vào liên kết những người bán hàng và đưa họ vào nhóm bán hàng của bạn. Như vậy họ sẽ có khả năng làm việc trên những cơ hội mà họ cho là nhận được. Ví dụ như trong công ty của bạn Tim là người bán sản phẩm còn John là người bán hợp đồng bảo trì. Họ sẽ được chỉ định vào những nhóm khác nhau và sẽ chỉ nhận những cơ hội mà có ý nghĩa với họ.

Trong CRM, bạn có thể tạo một người dùng mới nhanh chóng và phân bổ trực tiếp họ vào một nhóm bán hàng. Từ Menu, Chọn Configuration (Cấu hình) > Sales Channels (Kênh bán hàng). Chọn Kênh bán hàng hoặc tạo kênh bán hàng mới,Trong tab Team Members (Các thành viên trong đội) nhấp chọn EDIT (SỬA) > ADD (THÊM) để thêm thành viên vào nhóm bán hàng.

Từ mục Tạo mới: một cửa sổ của nhân viên Bán hàng sẽ xuất hiện (xem màn hình bên dưới), bạn có thể chỉ định một người nào đó vào nhóm của mình:

- Dù nhân viên Bán hàng của bạn có tồn tại trên hệ thống trước đây hay chưa thì bạn chỉ cần nhấp vào nhân viên đó từ danh sách sổ xuống và phân bổ họ vào nhóm bán hàng của bạn.

- Hoặc bạn muốn phân bổ một Nhân viên bán hàng chưa có sẵn trong hệ thống thì bạn có thể thực hiện bằng cách một Người dùng mới từ nhóm bán hàng. Nhấn vào nút CREATE (TẠO) để  tạo một người dùng mới trên hệ thống và trực tiếp phân bổ họ vào nhóm của bạn. Người dùng mới sẽ nhận được mail mời thiết lập mật khẩu và đăng nhập vào hệ thống. Xem chi tiết tại "Cách tạo một nhân viên bán hàng mới?" để nắm rõ hơn về quy trình này. 

Thiết lập quy trình

Bây giờ, nhóm bán hàng của bạn đã được tạo và Nhân viên bán hàng đã được kết nối đến nhóm đó. Bạn sẽ cần thiết lập hệ thống Pipeline của mình. Tạo ra quy trình để nhóm bán hàng sẽ thao tác để đánh giá và chốt các khách hàng cơ hội từ chu trình bán hàng của bạn. Tham khảo thêm tài liệu Thiết lập và tổ chức Pipeline để xác định các giai đoạn của hệ thống này.

Thiết lập email mời vào cơ hội được tạo ra

Trong phân hệ CRM của Phần mềm, một cách để tạo ra các khách hàng cơ hội cho nhóm bán hàng của bạn là tạo một địa chỉ email của khách hàng đó. Ví dụ, nếu địa chỉ email cá nhân của Nhóm trực tiếp của bạn là direct@mycompany.example.com thì mỗi email sẽ tự động tạo ra một khách hàng cơ hội cho nhóm bán hàng. Tham khảo trang Cách tạo ra khách hàng tiềm năng từ các email nhận được? để biết cách thiết lập.

Tự động chỉ định khách hàng tiềm năng

Nếu công ty của bạn tạo ra một số lượng lớn các khách hàng cơ hội mỗi ngày thì việc phân bổ tự động sẽ trở nên hữu ích. Trong trường hợp đó, hệ thống sẽ phân bổ tất cả các khách hàng cơ hội của bạn một cách tự động và vào đúng phòng ban. Xem  tài liệu "Tự động phân bổ khách hàng tiềm năng cho các nhóm bán hàng hoặc nhân viên cụ thể" để nắm thêm thông tin.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290