Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Thương mại điện tử / Làm thế nào để thiết lập thuế mặc định

Làm thế nào để thiết lập thuế mặc định

Thuế áp dụng mặc định cho quốc gia của bạn đã được tự động cài vào ở hầu hết các nội dung cần địa phương hóa.

Các loại thuế mặc định được đưa trong đơn đặt hàng và hóa đơn có xuất phát từ tab lập hoá đơn của mỗi sản phẩm. Các khoản thuế như vậy được sử dụng khi bạn bán hàng cho các công ty ở cùng quốc gia/khu vực với bạn.

 

Để thay đổi các loại thuế mặc định được thiết lập cho bất kỳ sản phẩm khi tạo mới nào, vào trong Invoicing/Accounting ‣ Configuration ‣ Settings.

 

Lời khuyên

Nếu bạn làm việc trong môi trường đa công ty, thuế bán và mua hàng có thể có giá trị khác nhau tùy theo công ty mà bạn làm việc. Bạn có thể đăng nhập vào hai công ty khác nhau và thay đổi thiết lập này cho mỗi công ty.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290