Thiết lập tính năng kiểm soát tiền mặt

Kiểm soát tiền mặt cho phép bạn kiểm tra số tiền mặt trong quỹ vào đầu kỳ và cuối kỳ.

Cấu hình tính năng kiểm soát tiền mặt

Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)

 

Trong Dashboard (Bảng điều khiển) của điểm bán hàng nhấn chọn More (Thêm) -> Setting (Cài đặt).

 

Trong trang đó, cuộn xuống và nhấp vào  tùy chọn Cash Control

 

Bắt đầu một phiên bán hàng

Trong Dashboard (Bảng điều khiển) của điểm bán hàng chọn New session (phiên mới)

 

Trước khi mở giao diện của điểm bán hàng, bạn sẽ thấy màn hình Kiểm soát mở phiên. Nhấp vào Thiết lập số dư đầu kỳ để tạo một khoản tiền mặt trong quỹ

 Ở đây bạn có thể chèn thêm giá trị như tiền xu hoặc phiếu thanh toán (Bill) và giá trị hiện tại của nó trong thùng tiền (Cashbox)

Here you can insert the value of the coin or bill, and the amount present in the cashbox. The system sums up the total, in this example we have 86,85€ in the cashbox. Click on confirm.

 

Bạn có thể thấy rằng các số dư đầu kỳ có thay đổi và khi bạn nhấn vào Open Session (Mở phiên) bạn sẽ nhận được giao diện chính của điểm bán hàng

You can see that the opening balance has changed and when you click on Open Session you will get the main point of sale interface.

Ghi nhận việc bán hàng

Trong giao diện chính của điểm bán hàng

 

Ở phía bên phải bạn có thể thấy danh sách sản phẩm của mình với danh mục ở phía trên, nếu bạn nhấn vào một sản phẩm nó sẽ được thêm vào giỏ hàng. Bạn có thể trực tiếp đặt lại số lượng và khối lượng bằng cách gõ từ bàn phím.

On the right you can see the list of your products with the categories on the top. If you click on a product, it will be added in the cart. You can directly set the correct quantity or weight by typing it on the keyboard

Thanh toán

Khi đơn hàng được hoàn thành nhấn vào Payment (Thanh toán), bạn có thể chọn phương thức thanh toán theo yêu cầu của khách hàng. Trong ví dụ dưới đây khách hàng phải trả 16.77$ khách hàng đưa 50$. Khi nó hoàn thành bấm vào Validate (Xác nhận)

Once the order is completed, click on Payment. You can choose the customer payment method. In this example, the customer owes you 10.84€ and pays with a 20€ note. When it's done, click on Validate.

 

Sau khi xác nhận xong phiếu của bạn đã được in ra và sẵn sàng thực hiện đơn bán hàng tiếp theo

Your ticket is printed and you are now ready to make your second order.

 Đóng phiên

Vào thời điểm kết thúc phiên bán hàng nhấn vào nút Close (Đóng) ở phía trên bên phải. Nhấn một lần nữa vào nút Close (Đóng) để thoát khỏi giao diện điểm bán hàng. Ở trong trang này bạn có thể thấy được tổng quan của giao dịch . Ngay lúc này bạn đã có thể nhận tiền được lấy ra

At the time of closing the session, click on the Close button on the top right. Click again on the Close button to exit the point of sale interface. On this page, you will see a summary of the transactions. At this moment you can take the money out.

 

Trong trường hợp này bạn có thể nhận giao dịch hàng ngày từ Cashbox (Thùng tiền) của bạn

For instance you want to take your daily transactions out of your cashbox.

 

Ngay bây giờ bạn có thể thấy rằng số dư cuối đã được cập nhật và chỉ còn lại số tính Cashbox (Thùng tiền) của bạn để thiết lập cho số dư cuối kỳ.

Now you can see that the theoretical closing balance has been updated and it only remains you to count your cashbox to set a closing balance.


 
You can now validate the closing.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290