Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Dự án / Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng

Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng

Là một người quản lý, không phải đơn giản là bạn chỉ cần theo dõi tất cả những gì mà team của bạn làm. Bạn cần theo dõi và ghi nhận đánh giá của khách hàng với công việc mà team của bạn thực hiện, có được một phản hồi của khách hàng sẽ rất hữu ích cho công việc của bạn. Bạn có thể dễ dàng thu thập phản hồi từ khách hàng của bạn bằng phần mềm. Một email có thể được gửi trong các dự án để nhận được những ý kiến phản hồi của khách hàng. Khách hàng của bạn chỉ cần lựa chọn giữa ba biểu tượng mặt cười (Vui vẻ, bình thường, không vui) để đánh giá công việc của bạn.

Trước khi bạn thiết lập một số cấu hình cần thiết, bạn cần cài đặt module Project (Quản lý dự án)

Bước tiếp theo, bạn vào menu Project (Dự án) > Cấu hình (Configuration) > Settings (Thiết lập). Bạn tích chọn Rating on Tasks. Bấm Save (Lưu)

Cách để thu thập phản hồi từ khách hàng

Một email có thể được gửi tới khách hàng tại mỗi giai đoạn mà dự án diễn ra. Đầu tiên, bạn cần chọn dự án mà bạn muốn nhận phản hồi từ khách hàng

Cấu hình dự án

Đi đến menu Project (Dự án), trong phần thiết lập dự án bạn chọn tùy chọn Rating when changing stage (Đánh giá khi có sự thay đổi giai đoạn)

Mẫu email

Đi tới bước thiếp lập (click vào thanh trượt trên đầu mỗi cột sau đó chọn “Sửa”/Edit). Lựa chọn mẫu email bạn muốn sử dụng và bạn cũng có thể trực tiếp chỉnh sửa nó tại đây


 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290