Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Thuật ngữ chuyên ngành kế toán

Thuật ngữ chuyên ngành kế toán

Sổ nhật ký

Sổ nhật ký giống như một thư mục mà bạn lưu tất cả các cuộc giao dịch cùng loại: tất cả bản sao kê ngân hàng, hóa đơn khách hàng, hóa đơn của nhà cung cấp. Sổ nhật ký được dùng để gom nhóm các giao dịch tương tự lại với nhau.

Điều khoản thanh toán

Điều khoản thanh toán mô tả cách thức khách hàng thanh toán hóa đơn theo thời gian. Ví dụ: 30% thanh toán trực tiếp, số dư nợ trong vòng 2 tháng.

Đối soát ngân hàng

Đối soát ngân hàng là quy trình điều chỉnh các giao dịch lưu trong bộ hồ sơ ngân hàng sao cho khớp với các chi tiết bút toán hiện hành trong sổ nhật ký hoặc chi tiết bút toán mới được tạo ra theo thời gian. Đây là quy trình rà soát để đảm bảo các nghiệp vụ ngân hàng và số liệu trên Odoo có thông tin giống nhau.

Đối soát

Đối soát chi tiết bút toán là quy trình liên kết nhiều chi tiết bút toán trong sổ nhật ký lại cùng với nhau như hóa đơn và thanh toán. Điều này cho phép bạn đánh dấu hóa đơn là đã trả rồi và cũng hữu dụng khi so sánh giá trị của trạng thái đơn hàng 'goods received not invoiced' và 'goods shipped not billed'.

Đề xuất thanh toán

Đề xuất thanh toán cho phép gom nhóm lệnh thanh toán (thường là séc) cùng ngân hàng và cùng một thời điểm. Điều này cho phép dễ dàng đối soát các giao dịch ngân hàng với các lần thanh toán.

Bút toán

Bút toán là giao dịch kế toán, thường liên quan đến chứng từ tài chính như: hóa đơn, thanh toán, biên nhận,... Bút toán luôn có ít nhất 2 dòng bao gồm tài khoản có và tài khoản nợ. Tổng có của tất cả các chi tiết bút toán phải bằng với tổng nợ để cho bút toán có hiêu lực.

Chi tiết bút toán

Chi tiết bút toán là một dòng của bút toán có giá trị nợ hoặc có liên quan đến một tài khoản cụ thể.

Tài khoản quản trị

Thỉnh thoảng gọi là tài khoản chi phí (trung tâm phí) gồm tất cả các tài khoản không thuộc hệ thống tài khoản kế toán và cho phép bạn theo dõi chi phí và doanh thu. Các tài khoản quản trị thường được gom lại theo dự án, phòng ban, v.v để dễ dàng cho việc tính toán các khoản chi của công ty. Mỗi bút toán được đưa vào trong một tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán và có thể được đưa vào tài khoản quản trị để báo cáo hoặc phân tích.

Bút toán quản trị

Chi phí và doanh thu ghi nhận trên tài khoản quản trị, thường thì liên quan đến khoản mục phân tích.

Biên lai bán hàng

Biên lai hoặc các giấy tờ khác được cửa hàng hoặc người bán khác xuất ra để miêu tả thông tin chi tiết của một đơn bán hàng (số lượng, ngày, phòng ban,..) Biên lai bán hàng thường được sử dụng thay cho hóa đơn nếu như khách hàng trả tiền mặt khi mua hàng trong cửa hàng.

Tài sản cố định

Tài sản mà công ty sơ hữu, thường có giá trị sử dụng lâu hơn khoảng thời gian báo cáo. Ứng dụng quản lý tài sản của Odoo được sử dụng để quản lý khấu hao/hao mòn của tài sản theo thời gian. Ví dụ điển hình là thiết bị sản xuất, phương tiện giao thông và bất động sản.

Người mua trả tiền trước

Người mua trả tiền trước được sử dụng để xác nhận doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ trong khoảng thời gian dài. Nếu bạn ký được hợp đồng bảo hành 3 năm, bạn có thể sử dụng cơ chế người mua trả tiền trước để xác nhận 1/36 doanh thu mỗi tháng cho đến khi hợp đồng hết hạn hơn là xác nhận vào giao đoạn đầu hoặc giai đoạn cuối.

Mô hình tài chính

Định mức thuế áp dụng cho từng khách hàng/nhà cung cấp hoặc hóa đơn cụ thể. Ví dụ: nếu một số khách hàng hưởng lợi từ những mức thuế cụ thể (chính phủ, công ty xây dựng, các công ty thuộc liên minh châu Âu phải đóng thuế VAT,...), bạn có thể áp dụng mô hình tài chính với họ và mức thuế hợp lý sẽ được chọn tùy theo sản phẩm mà họ mua.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290