Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Tính năng đa tiền tệ của Odoo hoạt động như thế nào?

Tính năng đa tiền tệ của Odoo hoạt động như thế nào?

Tổng quan

Khi lựa chọn sử dụng tùy chọn đa tiền tệ trong phần mềm, bạn sẽ có thể gửi những hóa đơn bán hàng, báo giá và đơn mua hàng hoặc nhận các hóa đơn và thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác hơn là đồng tiền của công ty bạn. Với tính năng đa tiền tệ, bạn cũng có thể thiết lập các tài khoản ngân hàng trong các đơn vị tiền tệ khác và lập các báo cáo trên ngoại tệ cho các hoạt động của bạn.

Cấu hình

Kích hoạt tính năng đa tiền tệ

Trong phân hệ Accounting (Kế toán), đến mục Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập) và nhấp chọn Multi-Currencies (Đa tiền tệ), sau đó nhấp chọn tiếp Apply (Áp dụng).


Tỷ giá giao dịch

Chênh lệch tỷ giá ghi nhận sự khác biệt giữa khoản thanh toán thực tế và khoản thu mong muốn.

Ví dụ: Nếu một khoản thanh toán được thực hiện sau một tháng kể từ ngày xuất hóa đơn thì tỷ giá ngoại tệ chắc hẳn đã thay đổi. Sự giao động này sẽ cho thấy Lời và Lỗ mà phần mềm ghi nhận được.

Bạn có thể thay đổi tùy chọn này trong cài đặt sau:


Xem hoặc điều chỉnh tỷ giá đang được sử dụng

Bằng cách thủ công, bạn có thể cấu hình tỷ giá tiền tệ tại Configuration (Cấu hình) > Currencies (Đa tiền tệ). Mở các đơn vị tiền tệ bạn muốn sử dụng trong phần mềm và điều chỉnh chúng. Bạn phải chắc chắn là đồng tiền đó còn hoạt động.


Nhấp chọn vào Rates (Tỷ giá) để điều chỉnh và xem lịch sử:


Nhấp chọn Create (Tạo) để thêm tỷ giá. Điền vào ngày tháng và tỷ giá. Nhấp chọn Save (Lưu) khi bạn đã thao tác xong.

Tỷ giá tiền tệ hiện tại

Theo mặc định, các loại tiền tệ cần được cập nhật thủ công. Nhưng bạn có thể đồng bộ chúng thông qua Yahoo hoặc European Central Bank. Trong mục Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập), đi đến Automatic Currency Rates.
 

Ghi chú: Chỉ những tiền tệ còn hoạt động được cập nhật.

Cấu hình hệ thống tài khoản kế toán

Trong ứng dụng Kế toán, đi đến Configuration (Cấu hình) > Charts of Accounts (Hệ thống tài khoản). Trong mỗi tài khoản, bạn có thể thiết lập một tiền tệ. Tất cả các khoản giao dịch trong tài khoản này được quy định sử dụng đơn vị tiền tệ được thiết lập.

Nếu bạn bỏ trống mục này thì nó có nghĩa rằng nó có thể dùng tất cả các tiền tệ đang hoạt động trên thị trường.


Cấu hình sổ nhật ký của bạn

Để đăng ký thanh toán trong các loại tiền tệ khác, bạn cần gỡ bỏ ràng buộc tiền tệ trong sổ nhật ký. Đến ứng dụng Accounting (Kế Toán), nhấp vào More (Thêm) trong sổ nhật ký và mục Settings (Thiết lập).

Kiểm tra xem trường tiền tệ còn trống hay đã điền hoặc đã được định đơn vị tiền ngoại tệ mà bạn muốn thanh toán. Nếu một loại tiền tệ đã được điền vào thì nó có nghĩa là bạn chỉ được phép thanh toán trong loại tiền tệ này.


Tính năng đa tiền tệ phần mềm hoạt động như thế nào?

Một khi bạn đang làm việc trong môi trường đa tiền tệ, tất cả các mục tài khoản kế toán sẽ được kết nối đến một loại tiền tệ, nội địa hoặc nước ngoài.

Hóa đơn và Đơn bán hàng

  • Hiện tại, bạn có thể thiết lập một đơn vị tiền tệ khác với loại tiền tệ công ty đang sử dụng trên Đơn bán hàng và chứng từ thanh toán của bạn. Đồng tiền bạn thiết lập được sử dụng cho tất cả các chứng từ


Đơn mua hàng và hóa đơn nhà cung cấp

Hiện tại, bạn có thể thiết lập một đơn vị tiền tệ khác với loại tiền tệ công ty đang sử dụng trên Đơn mua hàng và chứng từ thanh toán của bạn. Đồng tiền bạn thiết lập được sử dụng cho tất cả các chứng từ.


Đăng ký thanh toán

Trong ứng dụng Kế toán, đi đến Customers (Khách hàng) > Payments (Các thanh toán). Đăng ký thanh toán và thiết lập tiền tệ.


Sao kê ngân hàng

Khi tạo hoặc nhập các sao kê ngân hàng, khoản này sẽ được tính bằng tiền tệ của công ty. Nhưng hiện tại đã có hai trường bổ sung, những khoản được thanh toán trên thực tế và đồng tiền được sử dụng để thanh toán.


Khi đối soát các khoản này, phần mềm sẽ trực tiếp đối chiếu các khoản thanh toán với hóa đơn tương ứng. Bạn sẽ nhận được giá trị hóa đơn tính bằng loại tiền tệ thanh toán và cả khoản thanh toán bằng đồng tiền công ty sử dụng.

Tỷ giá ngoại tệ

Đến mục Accounting (Kế toán) > Journal Entries (Nhật ký bút toán) và tìm nhật ký bút toán Exchange Difference. Tất cả các khác biệt về tỷ giá giao dịch ngoại tệ sẽ được ghi nhận tại đây.Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290