Trả lại và hoàn tiền sản phẩm

Để hoàn trả cho khách hàng tại giao diện chính, bạn có thể nhập dấu trừ (-) vào để giảm bớt các giá trị. Trong trường hợp hóa đơn trước bạn đếm số lượng quá nhiều và bạn buộc phải trả lại bớt

 

Bạn có thể thấy rằng tổng số đã bị trừ bớt, để kết thúc việc hoàn trả bạn chỉ cần tiến hành thanh toán

 Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290