Ứng dụng giảm giá thủ công

Tổng quan

Bạn có thể ứng dụng giảm giá thủ công bằng hai cách khác nhau. Bạn có thể trực tiếp thiết lập giảm giá trên sản phẩm hoặc có thể là mức giảm giá chung áp dụng cho toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng

Giảm giá cho sản phẩm

Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)

 

Trong Dashboard (Bảng điều khiển) nhấn vào New Session (Phiên mới)

 

Tại giao diện chính của điểm bán hàng

 

Ở phía bên phải bạn có thể thấy danh sách sản phẩm với danh mục ở bên trên. Nếu bạn nhấn vào một sản phẩm thì sản phẩm đó sẽ được thêm vào giỏ hàng. Bạn cũng có thể sửa lại số lượng hoặc khối lượng cho sản phẩm đã chọn bằng cách gõ trực tiếp từ bàn phím.

Tương tự như vậy bạn giảm số lượng bằng cách nhấn vào Disc (Giảm) và thêm loại được giảm (Theo phần trăm). Ở đây bạn sẽ giảm giá thủ công cho sản phẩm được giảm giá.


 


 

Giảm giá cho đơn hàng

Cấu hình

Nếu bạn muốn thiết lập giảm giá cho đơn hàng bạn cần Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)


 

Chọn menu Configuration (Cấu hình) -> Setting (Cài đặt). Tích chọn vào ô Allow global discounts (Cho phép giảm giá trên toàn đơn hàng)

 

Sau đó từ bảng điều khiển (Dashboard) trong phân hệ điểm bán hàng nhấp chọn More (Thêm) -> Setting (Cài đặt)

 

Bạn cần kích hoạt tính năng giảm giá trên đơn hàng và tạo một sản phẩm, thêm nó vào với giá được giảm để khấu trừ khoản giảm giá.

 

Trên sản phẩm dùng để tạo giảm giá, thiết lập giá là 0 và đừng quên bỏ hết tất cả các loại thuế,  vì chúng có thể gây ra các tính toán sai. 


 

Thiết lập giảm giá trên đơn hàng

Hiện tại khi bạn trở lại bảng điều khiển và bắt đầu một phiên mới thì nút Giảm giá sẽ xuất hiện và khi nhấp vào thì bạn có thể thiết lập giảm giá.


 

Khi đã xác nhận, dòng chi tiết  giảm giá sẽ xuất hiện trên đơn hàng, bây giờ bạn có thể tiến hành thanh toán.

 
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290