Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Nhân sự / Xác định loại hợp đồng lao động

Xác định loại hợp đồng lao động

 Để quản lý nhân sự, bạn cần có hợp đồng lao động để chỉ ra mối ràng buộc giữa Công ty và nhân viên của bạn.

Trong phần mềm, khi bạn cài đặt các module Hợp đồng lao động bạn có thể liên kết các chi tiết hợp đồng cho các bản hợp đồng của nhân viên. Tới menu Employees (Nhân viên) > Configuration (Cấu hình) > Contract Types (Kiểu hợp đồng). Và sau Tạo mới hoặc chỉnh sửa loại hợp đồng lao động.

 

Sử dụng menu Employees (Nhân sự) > Contract (Hợp đồng), bạn có thể tạo và chỉnh sửa hợp đồng.

 

Bạn có thể nhập thông tin về hợp đồng lao động đối với người lao động, chẳng hạn như:

Employee: Nhân viên chính thức cho người mà bạn muốn xác định một hợp đồng.

Job Title: Chọn vị trí công việc.

Contract Type: Chọn một loại hợp đồng từ những loại hợp đồng được xác định trước.

Duration: ngày bắt đầu và ngày kết thúc, kể từ khi người lao động bắt đầu làm việc, ở đây Ngày bắt đầu là bắt buộc.

Wage: lương cơ bản của người lao động.

Trial Period Duration: Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc giai đoạn thử nghiệm hợp đồng, nếu có.

Tab WORK PERMIT: Thông tin về Visa, ngày hết hạn Visa và số giấy phép làm việc


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290