Xử lý tiền thưởng kèm theo sản phẩm/ món ăn

Cấu hình

Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)Từ Dashboard (Bảng điều khiển) nhấn vào More (Thêm) -> Setting (Cài đặt)

 

Thêm sản phẩm được thanh toán cùng với tiền thưởng.
Trong trang sản phẩm có tiền thưởng đi kèm,  bạn phải đảm bảo rằng giá bán ra đã được thiết lập là 0 và không bao gồm bất kỳ loại thuế nào trong tab Accounting (Kế toán)
Thêm vào tiền thưởng trong giá sản phẩm


Trên trang thanh toán, nhấp vào Tip

Nhập vào số tiền thưởng cụ thể

Thành tiền đã được cập nhật và hiện tại, bạn đã có thể bắt đầu tạo thanh toán. 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290