Lĩnh vực bảo hành bảo trì

Hệ thống quản lý toàn diện dành cho doanh nghiệp mô hình bảo hành bảo trì.
Lĩnh vực bảo hành bảo trì


Quản lý bảo trì thiết bị & vật tư

Khi quản lý bảo trì được theo dõi trên giấy tờ hoặc Excel, việc quản lý thông tin thiết bị, theo dõi hoặc cảnh báo các công việc bảo dưỡng phòng ngừa một cách định kỳ trở lên tốn thời gian và tốn nguồn nhân lực. Phần mềm bảo trì Bizapps mang lại cho team bảo trì các thông báo bằng email hoặc các nhắc nhở trực tiếp từ trong phần mềm khi đến bảo trì định kỳ, lưu trữ đầy đủ thông tin, lịch sử thiết bị và tìm kiếm thông tin thiết bị một cách nhanh chóng.

Odoo image and text block

Bảo trì định kỳ

Các tính năng chính:

- Quản lý thông tin thiết bị

- Quản lý chu kỳ bảo trì

- Quản lý các hoạt động cần làm

- Quản lý serial, thông tin đơn hàng của thiết bị

-  Tự động tạo yêu cầu bảo trì định kỳ

- Tự động thông báo bảo trì định kỳ

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Các tính năng chính:
- Quản lý thông tin khách hàng
- Quản lý thông tin đơn hàng
- Tự động tạo yêu cầu chăm sóc khách hàng
- Tự động thông báo chăm sóc khách hàng định kỳ
 

 

Odoo text and image block
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290