Được xây dựng trên nền tảng Odoo - nền tảng ERP phổ biến nhất thế giới với hơn 300,000 doanh nghiệp sử dụng, 4.5 triệu người dùng trên toàn thế giới, được xây dựng bởi 5,000 lập trình viên cùng các chuyên gia lĩnh vực và đã triển khai trên 150 quốc gia

Magento Connector

Magento Connector

Ứng dụng kết nối Bizapps Magento giúp bạn tích hợp của hàng Magento của bạn với Bizapps và đồng bộ hóa tất cả dữ liệu.

Giới thiệu

ODOO MAGENTO2 CONNECTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Alias explicabo natus ex eligendi, non, voluptatem eos molestiae voluptates dolorem officia eum recusandae est ipsam expedita sed accusamus itaque iste qui!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quo laboriosam iste, at, ad nisi veritatis, nemo porro fugit quia cum numquam voluptas fuga consequuntur cupiditate velit ex voluptate incidunt nam.

Mô tả tính năng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quod, corporis. Cupiditate in fuga non possimus ducimus, quam doloribus. Architecto excepturi omnis eius, minima voluptate voluptates optio soluta? Delectus, in consequatur.

Module kết nối Odoo Magento 2 cung cấp cho bạn các tính năng sau

Manual and auto mated item creation and maintenance

Manual and auto mated item creation and maintenance

Manual and auto mated item creation and maintenance

Manual and auto mated item creation and maintenance

Manual and auto mated item creation and maintenance

Manual and auto mated item creation and maintenance

Manual and auto mated item creation and maintenance

Manual and auto mated item creation and maintenance

Manual and auto mated item creation and maintenance

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290