Phần mềm quản lý chuỗi nhà thuốc

Giải pháp quản lý chuỗi nhà thuốc toàn diện, quản lý đầy đủ mọi nghiệp vụ từ kho, mua thuốc, bán hàng đến quản lý thuốc tồn, cảnh báo thuốc hết hạn..
Phần mềm quản lý  chuỗi nhà thuốc


Odoo image and text block

Hỗ trợ đa đơn vị


Đặc thù kinh doanh ngành thuốc - dược phẩm là sự khác nhau giữa đơn vị nhập và bán. Phần mềm BizApps giúp bạn giải quyết triệt để việc quy đổi đơn vị tính thông qua việc tạo ra đa đơn vị tính, bạn cũng có thể ấn định giá bán cho từng đơn vị tính, phù hợp với hình thức kinh doanh tại nhà thuốc của bạn.


Một giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế


Bizapp là một giải pháp phần mềm bán lẻ tổng thể tích hợp toàn bộ nghiệp vụ bán lẻ thời trang của bạn từ các hoạt động của các điểm bán đến kế toán và quản lý tồn kho. Cung cấp tầm nhìn bán lẻ đa kênh, tăng cường tính linh hoạt của thiết bị đầu cuối các điểm bán lẻ, giảm chi phí quản lý cửa hàng và đảm bảo tra cứu dữ liệu thời gian thực.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Lợi ích khi triển khai BizApps

Đơn giản hóa hoạt động bán lẻ của bạn Vận hành doanh nghiệp của bạn với một giải pháp tích hợp cho tất cả hoạt động bán lẻ. Đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn mang đến khách hàng của bạn một dịch vụ luôn tuyệt vời, vì các giải pháp linh hoạt của chúng tôi cũng có thể làm việc khi ngoại tuyến. Giám sát toàn bộ công việc từ trụ sở Quản lý toàn bộ hoạt động của bạn từ văn phòng trung tâm: Màn hình bán hàng, mức tồn kho và năng suất kinh doanh của doanh nghiệp. Dễ dàng truy cập đến dữ liệu quà tặng & thẻ khách hàng thân thiết. Bạn luôn có thể truy xuất ra từng giao dịch từ sổ cái, thực hiện giao dịch khách hàng thân thiết, thẻ quà tặng, trả hàng và hoàn lại tiền dễ dàng và không phát sinh lỗi. Phân tích bán hàng, kiểm tra  năng suất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian thực; Đưa ra quyết định tài chính phù hợp hơn dựa trên thông tin chính xác và có tính cập nhật. Cắt giảm thời gian đào tạo nhân viên. Giao diện đồ họa trực quan của chúng tôi cho phép bạn giảm đáng kể thời gian và chi phí đào tạo nhân viên. 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290