Quản lý nông trại - trang trại

Quản trị toàn bộ các quy trình sản xuất nông nghiệp thông qua các phân hệ đa dạng trên hệ thống như quản lý điều hành sản xuất, quản lý cung ứng nguyên vật liệu như thuốc chữa bệnh..., quản lý phân phối sản phẩm nông nghiệp, thống...
Quản lý nông trại - trang trại


Công Cụ Giúp Minh Bạch Hóa Quá Trình Nông Nghiệp

Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Quản trị toàn bộ các quy trình sản xuất nông nghiệp thông qua các phân hệ đa dạng trên hệ thống như quản lý điều hành sản xuất, quản lý cung ứng nguyên vật liệu như thuốc chữa bệnh..., quản lý phân phối sản phẩm nông nghiệp, thống kê lãi lỗ, so sánh cho từng vụ mùa cũng như toàn doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện quy trình sản xuất của mình giúp truy xuất nguồn gốc, ghi nhận nhật ký canh tác minh bạch hóa quá trình sản xuất giúp nông sản của doanh nghiệp có thể dễ dàng tham gia vào các chuỗi cung ứng cho các kênh phân phối khó tính nhất như xuất khẩu, nhà hàng, siêu thị...

Odoo image and text block

Chuẩn hóa quy trình sản xuất canh tác nông nghiệp

Tối ưu quy trình sản xuất thông qua việc tối ưu dần các cách thức canh tác, phòng chữa bệnh, cung ứng nguyên vật liệu trực tiếp trên hệ thống.

 

Quản lý mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị

Theo dõi toàn bộ hoạt động thông qua các thiết bị như điện thoại di động, máy tính bảng... Giúp cho các bộ phận tham gia trong doanh nghiệp có thể dẽ dàng tham gia tương tác trong phần mềm

Odoo text and image block

   Vận hành sản xuất nông nghiệp

 
Tính năng cấu hình quy trình canh tác bao gồm:
- Cấu hình quy trình canh tác, hướng dẫn quy trình canh tác
- Cấu hình nguyên vật liệu cho quá trình canh tác
- Cấu hình thời gian dự kiến cho quá trình canh tác
- Danh sách nhân công, phương tiện cần thuê

Tính năng giúp cho việc thao tác dành cho nông dân dễ dàng hơn
- Tạo lệnh canh tác cho phép lựa chọn khu vực canh tác
- Tải ra các thông tin chi tiết dựa trên mùa vụ
- Danh sách các công việc sắp làm dựa trên cấu hình của quy trình canh tác, cảnh báo khi công việc sắp phải thực hiện trước 1 tuần,3 ngày, 1 ngày và đúng ngày
- Danh sách các công việc bị trễ hạn, email nhắc nhở cv trể hạn từng ngày
- Danh sách các NVL cần mua đã mua
- Danh sách các nhân công, phương tiện cần thuê để phục vụ
- Truy cập nhanh đến danh sách các đơn mua NVL, thuốc chữa bệnh cần mua
- Truy cập nhanh đến danh sách các đơn thuê nhân công, phương tiện máy móc cần thuê

Tính năng báo cáo công đoạn canh tác
- Ghi nhận thời gian làm việc cho các công đoạn theo thời gian thực

Tính năng quản lý sự cố trong quá trình canh tác
Xây dựng tính năng quản lý dịch bệnh trong quá trình canh tác 

Xây dựng tính năng báo cáo sản lượng sản xuất
- Sản lượng thực thu
- Sản lượng bị hư hỏng
- Sản lượng bị thất thoát

Xây dựng tính năng đóng gói, in số lô khi nhập kho thành phẩm
Báo cáo truy xuất nguồn gốc theo mã số lô (QR Code) của nguyên vật liệu hoặc thành phẩm
Báo cáo nhật ký canh tác

 
 
 
 
 
 
 
 


Các tính năng khác

 
Quản lý phân phối sản phẩm
- Quản lý khách hàng
- Quản lý đơn bán hàng
- Báo cáo doanh số
Quản lý mua hàng hóa NVL, thuê nhân công, máy móc, phương tiện
- Quản lý nhà cung cấp
- Quản lý đơn mua hàng, thuê nhân công, máy móc, phương tiện
- Báo cáo mua hàng
Quản lý kho
 -Nhập kho thành phẩm, tạo số lô
 -Xuất danh sách số lô để đi in số lô
 -Xuất kho theo số lô
 -Nhập kho NVL, thuốc chữa bệnh
 -Xuất kho NVL hỗ trợ các công đoạn sản xuất nông nghiệp
Quản lý tài chính, kế toán
 - Quản lý công nợ nhà cung cấp
 - Quản lý công nợ khách hàng
 - Báo cáo lãi lỗ


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290